www.edvos.nl

 

Zandcirkels en hun energie

 

Door Ed vos

 

 

 

Elke vorm, elk symbool, zelfs elke letter of getal dragen een energie in zich. Heel bijzonder zijn de zandcirkels waarmee bepaalde energieŽn meegegeven worden aan de aarde, haar bewoners, en een kosmische uitstraling hebben. Zelf heb ik 28 mei 2006 deel mogen uitmaken van een groep mensen die een zandcirkel hebben neergelegd op het  tapijt dat moeder Aarde omringt. Een belevenis om nooit meer te vergeten!

 

Vormen en Geometrie

 

Dat er met grote regelmaat graancirkels ontstaan, zal een ieder wel bekend zijn. Engeland, en dan met name het zuidelijk gedeelte staat er om bekend, jaarlijks vele graancirkels te mogen ontvangen, doorgaans met de meest mooie en gecompliceerde ontwerpen.

De vraag dringt zich telkenmale op of deze formaties een fenomeen zijn, danwel door mensenhanden gemaakt zijn. Indertijd gaven Dave en Dough aan vele formaties gemaakt te hebben, hetgeen haast onmogelijk is, maar toch.

 

Zelf ben ik in contact met iemand die aangegeven heeft vele graancirkels gemaakt te hebben.

Dat het dus om mensenwerk zou kunnen gaan in bepaalde formaties, sluit ik dan ook niet uit, wat echter niet wil zeggen dat er een groot aantal formaties overblijven die een daadwerkelijk onbekende oorsprong hebben.

De persoon in kwestie die ik privť bijzonder goed ken, maar waarvan ik om privacy redenen geen naam van noem, zegt de formaties op gevoel, en middels begeleiding gemaakt te hebben. Tijdens het neerleggen van het gewas, werden bijvoorbeeld ook licht manifestaties waargenomen.

Jammer vind ik het dat door graanformaties te maken, het gewas van de betreffende agrariŽr toch min of meer vernielt werd, en met welk nobel streven ook gecreŽerd, er toch ten nadele van een ander, een formatie gemaakt werd. Zoveel anders is het met zandcirkels.

 

Kenmerkend voor zowel graan als zandcirkels is het, dat de symboliek van beiden ons iets te vertellen heeft, en inwerkt op ons bewustzijn, en onderbewustzijn, daar de vormen doorgaans een heilige geometrie in zich dragen, die op ons wezen, vaak op celniveau inwerken, en bijdragen aan een verandering in ons systeem, zowel fysiek als mentaal, op weg naar hogere dimensies. Een pad dat we momenteel mondiaal bewandelen.

 

De kernachtige en sterke energieŽn die de geometrie in de figuren ons laten zien, is dan ook heel krachtig, en werkt diep in.

 

Wanneer vanuit andere dimensies formaties in graan, danwel andere gewassen gecreŽerd worden, vind ik het triest dat daardoor de broodwinning van een landbouwer geschaad wordt. Wanneer mensen deze geometrische vormen in gewassen aanbrengen wordt de landbouwer eveneens geschaad, en is degene die dat doet, of degenen die dat doen, dan ook in mijn optiek zich er van bewust een ander  er schade mee te berokkenen, met welke goede bedoelingen de formaties dan ook aangelegd worden, en hoe mooi de heilige geometrie dan ook in het gewas is aangebracht.

 

 

 

Zandcirkels

 

Hoe kan het anders dan dat ik, geÔnteresseerd in graancirkels, in contact kwam met Richard, die sinds september 2005 patronen in het zand maakt!

Zand, een materie waar hij nooit enige voorliefde voor had, maar hem op zijn pad is gekomen. Zand, voornamelijk bestaande uit silicium, waaruit bijvoorbeeld ook bergkristal uit bestaat.

Door erosie en slijtage door de eeuwen heen, eonen wellicht, is geworden tot datgene wat we nu zand noemen.

 

De formaties worden gemaakt op zandvlaktes, en leveren geen enkele schade op voor de eigenaar van de percelen, maar dragen de symbolen wel bij aan de heling van moeder Aarde, en zijn een enorme hulp bij ons transcendentieproces. Onze verhoging van onze potentie als mens, de transformatie van ons bewustzijn, het verhogen van onze trilling en welke items er verder nog maar te noemen zijn die ons in ons persoonlijke leven kunnen stimuleren verder te groeien.

 

Cleo, een Arcturian geeft de symbolen of blauwdrukken door aan Richard, die ze dan op de vooraf gegeven datum ook aanlegt in het zand.

Met gebruikmaking van Heilige Geometrie, worden in de zandvlakte dan de geometrische figuren uitgezet. Aan passer, liniaal en geodriehoek heb je dan niets. Elke formatie wordt, met als basis de geometrie, uitgezet.  Haakse lijnen bijvoorbeeld door gebruikmaking van twee cirkels het Vesica Piscus, ofwel het symbool dat voor het sterrenbeeld vissen staan. Vissen overigens staan voor de contructor.

Na verloop van tijd zijn alle noodzakelijke ďhulpĒ lijnen aangebracht, en volgt de inkleuring van de formatie.

Donkere vlakken worden met de hark bewerkt, lichte vlakken worden met de voeten aangestampt.

Ze vertegenwoordigen respectievelijk het mannelijke en vrouwelijke principe, danwel energie.

 

Toen Richard een tekening van zandcirkel 8 op de virtruvio legde, de bekende tekening van Leonardo da Vinci, paste het niet helemaal.

De afbeelding van de mens daarin klopte volledig, op 10 cm na. Exact de ruimte tussen enkels en voetzool.

Echter, het klopte wel!!!  Tijdens de activatie namelijk, is het de bedoeling dat de deelnemers aan het vervaardigen van de formatie, in gedachten de neergelegde formatie een tiental centimeters omhoog halen en dan daarna, gedurende die activatie, de formatie als een stempel in Moeder Aarde drukken, zodat ze weer onder de voetzolen komt.

 

Vanuit de wetenschap / natuurkunde kennen we het PiŽzo kristal, dat inderdaad door druk enorme energieŽn kan teweegbrengen.  Daar zand in feite niets anders is dan een verzameling heel kleine kristallen, geldt de PiŽzo werking hier ook, op het moment dat we met de kracht van gedachten de formatie als een stempel in de aarde drukken!

 

Ik heb mee mogen helpen aan de creatie die op 28 mei 2006 heeft plaatsgevonden, en ben daar dankbaar voor. De formatie (zie afbeeldingen) stond voor het loslaten van oude niet meer dienende patronen die zich in ons lichaam op celbewustzijnsniveau hebben vastgezet. Oude patronen en denkwijzen, die we ons in de loop der jaren eigen hebben gemaakt, en een belangrijke invloed op ons leven hebben gehad. Met het plaatsen van deze formatie, is de weg geopend om deze oude energieŽn te transformeren naar een hoger niveau, waarbij de oude energieŽn losgetrild worden en ruimte maakt voor nieuwere, die ons beter dienen, en ook ons DNA van van nieuwe informatie voorziet. In het patroon laat zich bijvoorbeeld ook de Swastika herkennen. Een zeer krachtig symbool dat helaas tijdens de tweede wereldoorlog als hakenkruis, een negatieve betekenis heeft gekregen. Het ontwerp van deze formatie heeft op mij een zeer harmonieuze werking gehad, en heeft die nog steeds. Behalve het vloeiende harmonieuze patroon van de Swastika is ook het in het centrum te herkennen pentagram een zeer krachtig symbool, waarmee de totale formatie een zeer krachtig energieveld genereert. Dat de formatie tijdens wassende maan aangelegd diende te worden, is ook niet toevallig. Immers wat men aanbrengt of onderneemt gedurende dergelijke periodes, zal zich stevig vastzetten.

De invloed van deze en andere zandformaties, is niet alleen ten behoeve van de deelnemers die aanwezig waren bij het project, maar heeft zijn invloed op heel de aarde, en al haar bewoners.

 

Lichtbollen

 

In de afgelopen tijd is Richard naar de diverse locaties geweest waar hij zandcirkels heeft aangelegd. Dit om er fotoís te maken, teneinde te zien of er zich energieŽn zouden laten vastleggen. Dat gebeurde inderdaad! Er kwamen honderden lichtbollen op de fotoís!

Een mooi ďbewijsĒ dat de energieŽn dus ook nog wel degelijk aanwezig zijn, ook al is de formatie en symboliek, niet meer zichtbaar! Lichtbollen laten zich doorgaans het beste in het donker fotograferen.

Bij de formatie van 28 mei echter, gebeurde er iets heel bijzonders!

Nadat de activatie door de deelnemers van de zandformatie ten einde was, dit middels een meditatieve, en van gedachtekracht gebruikmakend proces, fotografeerde Richard diverse lichtbollen.

Wonderlijk is, dat ik, al jaren met lichtbollen doende, er niet ťťn op de foto kreeg, terwijl Richard ze bij de vleet kreeg! Ook andere deelnemers aan het project kregen geen lichtbollen op de foto! De fotoís werden allemaal met flits gemaakt. Dit omdat lichtbollen zich dan doorgaans beter laten vastleggen. Op een winderige zandvlakte denk je dan al gauw aan stuifzand, dat voor de camera komt, en het flitslicht reflecteert, maar in dat geval hadden meerdere deelnemers het verschijnsel op de foto moeten vastleggen.

 

 

Na activatie door de deelnemers, komen ook de arcturians in actie zoals Richard me vertelde, en activeren de formatie achteraf op hun eigen wijze.

Richard voelde het moment waarop dat gebeurde, en fotografeerde vanuit het centrum van de formatie recht naar boven. Wat hij vastlegde was heel bijzonder, en zal hij dat moment niet snel vergeten. Ik ook niet trouwens want zag de verrassing op Richards gezicht. Kort daarna werden nog een aantal fotoís ter verificatie gemaakt, maar verschenen er daar geen lichtbollen meer op. Een bekend verschijnsel bij lichtbol fotografen.

 

De betreffende foto laat ook heel mooi de beweging van de energieŽn zien, waaruit dan ook weer blijkt dat zandformaties een spiraliserende energie, een vortex  vormen. Een poort naar andere dimensies.

 

 

 

Dankbaar ben ik, dat ik onderdeel heb mogen uitmaken bij het aanleggen en het activeren van deze formatie.

 

 

 

Meer informatie: www.artdezign.nl

 

Afbeeldingen: © Richard van Rijswijk

 

Eerder gepubliceerd in het blad ďSpiegelbeeldĒ sept 2006  www.spiegelbeeld.nl

 

 


Home

 

reacties: ed.vos@hetnet.nl

© Ed Vos