Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

 

Graancirkel te Ubachsberg.
ontdekt: 1-6-2000

 

 

 

 

Graancirkel te Ubachsberg (L) Gemeente Voerendaal.

een rapportage van Ed Vos.

Op zaterdag 3-6-2000 ontving de DCW (Dutch Cropcircle Webring) een melding van de Belgische cereoloog Ludwig de Vocht, die rijdende op de snelweg A 76 van Heerlen naar Aken (B), de formatie ontdekte. Ik dank Ludwig hartelijk voor deze melding.

Reeds eerder zijn er in dit veld graancirkel formaties ontstaan, en wel in 1993, het zogenaamde "planetenpictogram", alswel een formatie in het graancirkel topjaar 1996.

In het telefonische contact dat ik met de landeigenaar had, bleek deze nog niet op de hoogte te zijn van de formatie in zijn veld.

Reconstruerend kan vastgesteld worden dat de formatie in de nacht van 31-5-200 op 1-6-2000 (Hemelvaartsdag) ontstaan is.

Bij het betreden van het veld bleek dat de toegang verschaffende tramlines (Tractorsporen) niet eerder betreden waren, zodat ik een "ongeschonden" formatie mocht aantreffen.

 

 

De stengels van het nog jonge gewas waren gebogen, maar niet gebroken, waardoor de planten, gezien het groeizame weer, alweer een behoorlijk stuk omhoog gegroeid waren.

Metingen binnen de formatie met het kompas, vertoonden geen significante verschillen met metingen buiten de formatie. Opmerkelijk is echter wel dat mijn GSM telefoon het binnen de graancirkel liet afweten, hoewel er meer dan voldoende signaal was.

De formatie bestaat uit een viertal cirkels, die een gebied beslaan van ca. 48 x 48 meter.

De grootste cirkel is ca 25 meter in doorsnede, de overige cirkels zijn ca. 10, 7.5, en 10 meter in doorsnee.

 

Zeer interessante informatie, ontving ik van Karin en Peter, die ik in de formatie ontmoette. Via hen mocht ik vernemen dat het veld waarin de formatie is ontstaan, zich op een breuklijn bevindt.

De formatie ligt aan de voet van de Benzenraderbreuk, die onderdeel uitmaakt van de "Rijndalslenk", waartoe ook andere zijbreuken behoren, zoals de "Feldbies" en de "Peellandbreuk"

Deze breuk is ontstaan zo’n 35 miljoen jaar geleden in het Oligoceen. Op de top van de helling treft men kalk aan, terwijl op de bodem van de slenk, het carboon dichter aan de oppervlakte komt, en de kalk (mergel) er verzonken is.

Ook in het landschap ter plekke is dit goed waarneembaar. Het voor Limburg zo kenmerkende glooiende landschap, vinden we in het betreffende veld niet terug. Het ziet er uit alsof het abrupt naar beneden gezakt is, hetgeen ook werkelijk het geval is.

 

 


Toevoeging: 15-6-2000
Door Ed Vos

Er waren een paar mensen die dachten dat de formatie later veranderd was, en wel zodanig, dat er in het staande graan van de grootste cirkel een gedeelte van het graan pas later zou zijn gaan liggen.
De landeigenaar onder andere vertelde me dit.
Een reconstructie laat zien dat dat niet juist is. In een telefoongesprek dat ik met hem had op 14-6-2000, vertelde hij me dat de verandering was ontstaan in de nacht van 5 op 6 juni 2000. Anderen suggereerden andere data. Natuurlijk controleerde ik dat allemaal.

Data en feiten:

31-05-2000 De boer inspecteert het veld, en heeft geen graancirkel gezien.
01-06-2000 De formatie is gezien in het veld. Navraag op 15-6-2000 bij een ooggetuige geeft aan, dat het staande graan in de grootste cirkel, een struktuur vertoonde. (De twee "happen")
03-06-2000 Ludwig de Vocht, een Belgische cereoloog, rapporteert de formatie aan de Dutch Cropcircle Webring. Na zijn rapportage heb ik met de boer gebeld, die nog niets van een graancirkel afwist. Hij hoorde er van mij voor het eerst van. Later die dag belde ik hem nogmaals, en vertelde hij me dat er daadwerkelijk een graancirkel in zijn veld was.
04-06-2000 Ik bezoek zelf de formatie en maak een tekening, en vele foto's
06-06-2000 Volgens de boer zou de graancirkel in de nacht van 5 op 6 juni veranderd zijn.
08-06-2000 Frank Laumen uit Duitsland bezoekt de formatie en maakt foto's. Zijn foto's tonen dezelfde figuren als die van mij. Een en ander stemt ook overeen met hetgeen de ooggetuige op 1-6-2000 waargenomen heeft.

Deze feiten geven duidelijk aan dat er totaal geen sprake is van een veranderde formatie.
Ik denk dat de boer tijdens zijn eerste bezoek de twee "happen" uit het centrum van de grote formatie over het hoofd heeft gezien.


Toevoeging d.d. 27-6-2000

Een paar dagen nadat ik zelf de formatie had bezocht, kwam ik in kontakt met de 15 jarige Hans ter Horst. Deze vertelde me een foto met een bijzonder lichtverschijnsel in de formatie te hebben opgenomen.
Daar ik ook deze lichtfenomenen bestudeer, zie elders op mijn site, vroeg ik hem de foto op te sturen. Vanuit mijn proffessie als fotograaf, heb ik na onderzoek vastgesteld, dat het hier geen fotografisch verklaarbaar verschijnsel is, en het daadwerkelijk een interessante foto van een lichtverschijnsel zoals dat wel vaker in graancirkels, en op andere krachtplaatsen op foto materiaal wordt vastgelegd.
Met dank aan Hans ter Horst voor het beschikbaar stellen van het materiaal.

 


(c) Hans ter Horst

 Toevoeging d.d. 19-7-2000

Van Dhr. J Hochs ontving ik bijgaande foto, waarop een lichtverschijnsel te zien is. Gezien mijn 30 jarige achtergrond als beroepsfotograaf, kan ik deze foto slechts bestempelen als een bijzonder fenomeen, dat zich op de foto heeft laten zien.

Het lichtverschijnsel manifesteert zich in het midden van de grootste cirkel. Ik bedank bij deze de heer Hochs voor het beschikbaar stellen van deze foto

 

(c) Jo Hochs


reacties: e-mail: ed.vos@hetnet.nl

 

Home

 

(C) Ed Vos