Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Symbolen, een kosmische taal ?

 

Symbolen, boodschappen uit andere dimensies ?
(Door Ed Vos)\

Reeds lange tijd krijg ik voor mijn geestesoog figuren, gezichten, bewegende taferelen, en andere zaken te zien. Ik besteedde daar eigenlijk geen aandacht aan. Op een mooie zonnige dag in juni 1995 , ergens in een achtertuin, echter, kwam er zo sterk een symbool door, dat ik direkt naar binnen ging, om het symbool op te tekenen. De lichtmanifestatie was zo mooi, zo intens, en dat nog wel met gesloten ogen. Terzelfdertijd ontving Lennie, op ca 80 km afstand hetzelfde beeld. Met haar kwam ik door werkelijk miraculeuze toevallen in aanraking. Ons eerste kontakt was in oktober 97, twee en een half jaar later dus, en een reconstruktie, doet vermoeden dat we het symbool ongeveer op hetzelfde moment ontvangen hebben. Misschien wel op exact hetzelfde moment. Het symbool dat we beiden ontvingen staat links boven op de bijlage. Sinds ons eerste kontakt was de herkenning enorm, en gaan we er van uit dat we tweelingzielen zijn. Ons kontakt is heel sterk, en we hebben een enorm telepathisch kontakt. En dat alles door het symbool, dat ons via een lange reeks van toevalligheden bij elkaar bracht. We zijn er dan ook van overtuigd, dat dit alles zo gestuurd is geworden. Maar, wat vertellen deze symbolen ons ?

Beiden zijn we enorm geinteresseerd in graancirkels, metafysische verschijnselen, andere dimensies, en zaken die daaraan verwant zijn.Van vele mensen hebben we reeds gehoord dat er tussen de symbolen runen, hyrogliefen en soemerische tekens zitten. Overigens is het aantal bijgevoegde symbolen een beperkte selectie van wat we tot op heden doorkregen.
Vormen van graancirkels zijn wonderbaarlijk. In veel cirkels is ook de heilige geometrie terug te vinden. Een link te leggen tussen de graancirkels, en de symbolen lijkt voor de hand te liggen. Sommige symbolen van ons vertonen sterke gelijkenis met figuren uit de graancirkels. Het vermoeden bestaat dat zowel de symbolen, als de graancirkels ons iets te vertellen hebben. Dat de graancirkelfiguren iets te vertellen hebben lijkt me duidelijk. Mogelijk is het kijken naar een foto van een graancirkel al voldoende om iets in ons onderbewustzijn los te maken. In elk geval treden er in de graancirkels zelf, vreemde zaken op, Apparatuur die tijdelijk defect raakt, mensen die spontaan genezen, maar ook mensen die misselijk worden of hoofdpijn krijgen. Voor wat betreft de symbolen, zijn ons dit soort zaken niet bekend, maar weten we wel dat de kracht van symbolen enorm is. Neem de zegels (symbolen) van Koning Salomon, of symbolen zoals die bij Reiki, en andere geneeswijzen gebruikt worden. Ook maken magiers dikwijls gebruik van symbolen.

Lennie en ik gaan er echter veel meer van uit, dat deze symbolen een taal vormen. Alleen de sleutel ontbreekt nog. Het is jammer dat lang niet alle graancirkels aangemeld worden, je zou er namelijk over kunnen denken om ze in chronologische volgorde te plaatsen, en wie weet wat ons dat te vertellen zou hebben. De laatste paar jaren staan ook de pleiaden (Het zevengesternte) enorm in de belangstelling, gezien ook het grote aantal gechannelde boeken dat de afgelopen jaren uitgebracht is geworden. Mogelijk is er een connectie. Overigens wordt de zon soms wel de achtste ster van de pleiaden groep genoemd. Verder hebben we nog te maken met het verschijnsel de twaalfde planeet , ofwel de planeet achter de zon, die in 3600 jaar een uitgerekte elliptische baan om de zon heeft, hem dus dichtnadert en vervolgens weer in de ruimte verdwijnt. Aldus Zecharia Sitchin in zijn boek: The 12th planet , die dit alles uit Soemerische geschriften meende te mogen afleiden, en de planeet Marduk gedoopt heeft. Barbara Hand Clow, komt met een soortgelijk verhaal dat ze gechanneld doorkreeg in haar boek Het Pleiadisch plan. Ze noemt de planeet Nibiru, en de bewoners of energien van deze planeet, de Anunnak.( Anu was de hoogste God van Soemerierers), zouden volgens haar boek een grote invloed op onze planeet hebben, en dat al eeuwen lang. Mogelijk ligt de bron van de graancirkels, de symbolen en andere opmerkelijke verschijnselen wel bij de pleiaden, of de mysterieuze twaalfde planeet. De wetenschap schijnt aan deze theorie niet voorbij te gaan, want ik heb vernomen dat op 11-8-1999, er een aantal wetenschappers naar Frankrijk gaan om daar, tijdens de totale zonsverduistering, een poging te doen, iets van die 12e planeet te kunnen waarnemen. Er zijn diverse mensen, die uit bepaalde graancirkels de datum 7-4-2000 halen, onder andere, gebaseerd op de planeetstanden op die datum, die in graancirkels zouden zijn weergegeven. Welke betekenis dat heeft is niet duidelijk, in diverse graancirkelpicto grammen, ontbreekt de positie van de aarde. Voer voor doemdenkers wellicht. Toch kan het van alles te betekenen hebben, maar ik ga, uit respect voor moeder aarde, uit van positiviteit. Gedachten zijn krachten, en dus denk ik positief over de
ontwikkeling van moeder aarde. Dat we haar met zijn allen eeuwenlang ziek gemaakt hebben is duidelijk, gezien alle natuurrampen etc. die optreden. Ik zet me ervoor in een bijdrage te leveren aan haar genezing.

Waar komen graancirkels, symbolen en andere verschijnselen vandaan ?

Komen ze van de Pleiaden, de Twaalfde planeet , of van elders ? Boodschappen van andere planeten of zonnestelsels bevestigen de buitenaardsen theorie, weliswaar ten dele, maar toch. Voor graancirkels bestaat ook de theorie dat het kosmische of aarde energieen zijn, danwel een wisselwerking tussen beiden, die de afbeeldingen in gewassen doet ontstaan. Ook bestaat er de theorie dat de symbolen die nu in gewassen ontstaan, reeds eeuwen of nog langer geleden, onzichtbaar werden geimplanteerd in moeder aarde, en nu geactiveerd worden, en zich als zodanig visueel manifesteren. Welke krachten of energieen daar voor verantwoordelijk zijn laat zich vooralsnog raden. Er is bekend dat soms mensen op bepaalde vormen mediteren, en dat die dan ook daadwerkelijk ontstaan. Voorts zijn er graancirkelonderzoekers, die aan de cirkelmakers vragen, een cirkel tijdens hun aanwezigheid te laten ontstaan. In het boek "Quest for contact" , van Andy Thomas en Paul Bura, wordt een dergelijk experiment goed onderbouwd beschreven. Vaak worden er ook lichtverschijnselen waargenomen in de cirkels, als ze ontstaan, en ook erna, als men ze bezoekt. De verklaring daarvoor is al even ondoorzichtig. Heeft het allemaal met Deva' s, of andere natuurwezens te maken? Het is allemaal mogelijk. Misschien zijn de symbolen zoals Lennie en ik doorkrijgen weer uit een andere bron. Uit de kosmos, of moeder aarde wellicht ? Of is alles met alles verbonden, en komen al die merkwaardige verschijnselen ééns bij elkaar, en leren we de ware aard van de fenomenen kennen? Wie het weet mag het zeggen. Ik sta open voor alle suggesties. Zonder iets negatiefs over de wetenschap te willen zeggen, vindt het toch jammer dat deze zoveel zaken die op het eerste gezicht onverklaarbaar zijn verwerpt. Heel veel waardering heb ik dan ook voor Dr. L. Levengood, en zijn BLT team, in Amerika, die graancirkelmonsters van over de hele wereld onderzoeken, op een min of meer vrijwillige, niet gesubsidieerde basis. Mocht u op een of andere manier suggesties, op- of aanmerkingen hebben, dan veneem ik dat graag.

Ed Vos.

29-05-1999

Geraadpleegde literatuur:
Zecharia Sitchin, The 12th planet, Avon books, New York, USA.
Barbara Hand Clow, The pleiadian Agenda, Bear & Company, Santa Fe (NM), USA.
Andy Thomas & Paul Bura, Quest for contact, S.B. Publication, Seaford, EastSussex,Engeland.

 

Ook gepubliceerd in het blad "spiegelbeeld" februari 2000

 

Zie onder voor vervolgartikel


Selectie uit door ons ontvangen symbolen.

 

 

Symbolen, de taal van het Licht.  (Vervolg op bovenstaande artikel)

(Door Ed Vos)

Introductie:

Symbolen voor je geestesoog zien, en ze optekenen is natuurlijk mooi. Maar waarom zie je ze, wat is het doel en wat hebben ze je te vertellen ? Je vraagt er deze of gene eens naar, maar komt er niet werkelijk uit. Tot het moment daar is en je op "toevallige", wijze de oplossing aangereikt krijgt.

Drukke tijd

We leven in een drukke en spannende tijd. Ik weet dat ik beslist niet de eerste ben die dat zegt, maar het is mijn persoonlijke beleving. Het heeft er alle schijn van dat gebeurtenissen en zogenaamde toevalligheden zich in een steeds sneller tempo opvolgen.

In een eerder artikel in dit blad "Symbolen een kosmische taal ?" (febr. 2000) schreef ik over het feit dat Nel en ik zonder elkaar te kennen dezelfde symbolen doorkregen, en eerst na een paar jaar, door één specifiek symbool met elkaar in contact kwamen, en er een hechte vriendschap ontstond. Uiteraard hebben we veel gesproken over de symbolen en de andere zaken die ons op spirituele, metafysische en ander terreinen bezighouden. Zelfs onze belangstellingen bleken paralel te lopen, en hebben we een sterk telepathische band. Leuk allemaal, temeer omdat we tweelingzielen bleken te zijn, maar dat geeft nog steeds het hoe en waarom van de symbolen niet aan.

Mij is indertijd door een helderziende verteld dat de ontknoping over een jaar of twee zou komen. Dat is dus nu ook ongeveer twee jaar geleden.

Reactie

Naar aanleiding van het vorige artikel, mocht ik vele reacties ontvangen. De ultieme oplossing voor het vraagstuk zat er echter niet bij. Hoewel….. Een man, André geheten, schreef me een reactie. Hij had het artikel nog maar half gelezen en wist dat hij me moest schrijven. We raakten in contact, en ik stuurde hem een selectie toe van de inmiddels honderden symbolen die Nel en ik reeds opgetekend hadden. Bij het invoelen van deze symbolen kreeg André er de betekenis bij door. Sommige symbolen zouden genezend werken, sommige zouden het contact met andere planeten of Verrezen Meesters vergemakkelijken, en anderen waren nog niet geactiveerd. Het genezen met de symbolen is iets wat ik zelf ook al intuïtief had aangevoeld. Maar hoe zit dat dan met die taal ? In gevoel bleven Lennie en ik toch de wetenschap houden dat het om een taal zou handelen. De uitlegging van de afzonderlijke symbolen was mooi, maar er bleef iets knagen. Het symboolverhaal was niet af, niet compleet.

Daar waren we stellig van overtuigd

Toeval

Zoals in het vorige artikel reeds gezegd, kwamen we in een Engelse graancirkel in contact met een Deense vrouw. Haar was voorspeld in die vakantie (1999) met mensen in aanraking te komen, die iets met symbolen hadden. Dat waren Lennie en ik dus. Ook had ze een specifiek symbool aangereikt gekregen van haar helderziende. Hetzelfde symbool dat Lennie en mij bij elkaar bracht !! Leuk, denk je, wel erg sterk, maar wat verteld het ons, wat is de boodschap ? In elk geval Waren Kirsten en haar man leuke mensen, en hebben we later in "The Barge Inn", een graancirkelpub, nog uren zitten praten, en is er een vriendschap uit ontstaan. Wat het symbool er mee te maken had ? Ik had geen flauw idee. Je komt tenslotte wel meer leuke mensen tegen waarmee je een vriendschappelijk contact houdt.

Norma Milanovich

Tijdens deze gesprekken met Kirsten vroeg ze of wij wel eens van Norma Milanovich gehoord hadden. Nou dat hadden we niet. Norma was haar vriendin, en woonde in America. Op een goed moment moest deze Norma naar de computer om boodschappen door te krijgen. Aangezien ze een druk leven heeft, had ze daar helemaal geen zin in en weigerde keer op keer. Uiteindelijk kroop ze toch maar achter de computer en kreeg berichten door van de Verrezen Meesters.

Een mooi verhaal, maar ik had dus nog nooit van deze vrouw gehoord. Het zoveelste kanaal dat berichten doorkrijgt, dacht ik nog. De dag erna, wederom in die pub (Wij kampeerden daar) Bleek in de lectuurdoos die er stond, een channeling van Norma te liggen, die ons enorm aansprak, en ik ook voor Nederlandse vrienden vertaald heb.

Allemaal aanwijzingen naar nu blijkt, waar we op zich, toen nog niets mee konden. Maar hoe zit het dan met die symbolen, en waarom zijn we Kirsten middels "ons symbool" tegengekomen ?

Een vrouw waar Lennie een klein jaar geleden een cursus mee had gevolgd belde haar, om gewoon eens te vragen hoe het met haar was. Van het een komt het ander. Ze vroeg: "kennen jullie "Norma Milanovich" ? Het raakte ons allebei diep. Ze raadde ons het boek "Het licht zal je bevrijden" van Norma aan. Hoewel prijzig, en voldoende leesstof nog te gaan, hebben we het direct besteld, voelden dat dat moest. Toen het boek in ons bezit was viel alles ineens op zijn plaats. De symbolen, de ontmoeting met Kirsten, en het fijne contact dat we inmiddels hebben met de vrouw waar Lennie een cursus mee gevolgd had. De ontknoping was daar.

Het boek

Het boek is geschreven door Norma (en Shirley McCune) naar aanleiding van berichten die Norma doorkreeg van de Verrezen Meesters, zoals Kuthumi, Sananda, St Germain, etc.

De berichten handelen met name over de overgang van de derde naar de vijfde dimensie.

Wat voor de ontknoping van het symboolvraagstuk voor mij van enorm belang was, was datgene wat erin vermeld staat betreffende "De taal van het Licht".

De Taal van het Licht

Om een goed begrip van de 5e dimensie te hebben, is de beschrijving van de taal van het licht van essentieel belang, aldus de auteurs. Het zou een ingewikkeld hoger communicatiesysteem zijn, waarmee de Verrezen Meesters, boodschappen zouden kunnen doorgeven, aan op aarde geïncarneerde ingewijden, en is tevens de communicatievorm, wanneer de aarde zich in de vijfde dimensie bevindt.

De taal van het Licht, is een middels symbolen gecodeerde taal, afkomstig van de 7e dimensie, die door middel van Lichtstromen vanuit het Christusbewustzijn naar ons toekomen. De taal bestaat uit geometrische figuren, zoals driehoeken, vierkanten, harten, spiralen, kubussen, sterren, parallelle lijnen, tetraëders etc. De taal verbindt Lichtwerkers, en reikt ze de sleutels en codes aan om het Lichtwerk op aarde tot een goed eind te kunnen brengen. De symbolen kunnen op meerdere manieren ontvangen worden, meestal in het onderbewustzijn gedurende de slaap, of in visioenen. De frequentie van de Lichtwerker is van essentieel belang, om deze energie, van de Verrezen Meester, via het Lichtrasterwerk om de aarde te kunnen ontvangen. Hoe hoger de trilling, hoe makkelijker en hoe meer symbolen er mogen doorkomen. Veelal komt de informatie gedurende meerdere levens tot je. Deze Lichttaal (symbolen) heeft invloed op ons bewustzijn, het Lichtlichaam, en het begrip van andere werkelijkheden.

Alle geometrische figuren van de Lichttaal, zijn een uitdrukking van de Goddelijke kracht.

Hebben we blokkades, dan kan deze Lichttaal van symbolen, ons niet, of moeizaam bereiken, en dienen we eerst de blokkades op te ruimen, om zo ons trillingsgetal te verhogen. De taal van het Licht is gebaseerd op resonantie, Hogere symbolen kunnen daardoor alleen ontvangen worden door diegenen, die op een hoge frequentie afgestemd zijn.

Het aantal symbolen dat een persoon in het huidige leven kan ontvangen is afhankelijk van de kwaliteit van de ervaringen die de ziel in voorgaande levens heeft opgedaan, de mate waarin de persoon veranderingen aankan, en de hoeveelheid Licht, dat in het huidige leven is eigen gemaakt.

Om de symbolen te mogen ontvangen dient er wel eerst op zielsniveau toestemming gegeven te zijn, en blijkt dat velen die de symbolen ontvangen incarnaties van uit het legendarische Atlantis. zijn, die in dit tijdsgewricht incarneerden daar deze tijd in feite weer soortgelijk is aan destijds. Deze oud Atlantiers zouden de eerste ascentiegolf vormen, en wegbereiders zijn, aldus de auteurs. Deze eerste golf zet tevens een elektromagnetisch rasterwerk rond de aarde neer.

Iedere keer wanneer men weer een nieuw aantal symbolen ontvangt, uit de taal van het Licht, wordt het innerlijk weten sterker en helderder.

Alle verrezen meesters werken mee aan deze taal van Licht. Met name de Orde van Melchisedek is met deze taak belast.

Je zult begrijpen dat ik dit een zeer waardevolle ontdekking vond. De symbolen dus toch een taal, zoals we innerlijk altijd al aanvoelden !

Afzonderlijke symbolen

Maar hoe zit het dan met de berichten zoals André die doorkreeg, de symbool uitleggingen waarover ik eerder sprak ? Het één sluit het ander niet uit. In feite is alles energie; trilling. In de dagelijkse communicatie gebruiken we onze taal om mensen iets mede te delen, maar zijn er ons doorgaans niet altijd van bewust dat elk woord en elke letter een bepaalde trilling vertegenwoordigt. Elke letter heeft in de numerologie een getal. Ook zijn er therapieën zoals Ondovit, die gebruik maken van de frequentie van woorden en letters. Onlangs woonde ik een workshop Sanjeevini bij, een zeer goedkope manier van mensen helpen d.m.v. symbolen, een soort streepjescodes die een gecomprimeerd gebed inhouden. Er zijn een paar honderd verschillende Sanjeevinis, met elk hun eigen trilling.

In ga er van uit dat het met de symbolen zoals Nel en ik ze ontvangen net zo is. Elk symbool zijn eigen frequentie, en het totaal van de symbolen is de taal van het Licht. Informatieoverdracht zal straks heel anders gaan, meer telepathisch. Mooi dat we nu al deze symbolen mogen ontvangen en er mee werken. Straks in de 5e dimensie communiceren we heel anders, meer telepathisch. Zal best wel even wennen zijn om je mond steeds maar te houden.

Eerder gepubliceerd in het blad "Spiegelbeeld"

Reacties: klik hier

 


 

Op 17 mei 2008 gaf Ed een lezing op een symposium bij de FGK (Forum Grenswissenschaften und Kornkreise) te Duitsland.
Hij was de eerste spreker die dag. Aanwezig was ook de 10 jarige Alicia. 's avonds laat tijdens een gezellig samenzijn, tekende Alicia het symbool dat voor Lennie en Ed zo'n belangrijke betekenis had en heeft. Na de lezing van Ed volgden er nog vele andere sprekers.
Wonderlijk dat Alicia van al haar impressies van die dag, juist het symbool tekende, ook al lagen er vele uren tussen Ed's lezing en het tekenen. Blijkbaar heeft het symbool op Alicia grote indruk gemaakt

Haar tekening:

 

 

Dank je wel Alicia, voor je mooie tekening.
Fijn dat hij op deze website geplaatst mocht worden

_______________________________________________________

 

Home