Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Graancirkels: Energetische krachtplaatsen

(Door Ed Vos)

 

Al vele jaren, eeuwen zelfs, verschijnen er overal ter wereld merkwaardige afbeeldingen in graan, gras, andere gewassen, en zelfs in sneeuw en ijs.

Waarom ontstaan ze, wie zijn de graancirkelmakers, en wat betekenen deze bijzondere figuren.

Reeds jaren ben ik enorm geboeid door deze formaties, en heb er velen bezocht in binnen en buitenland. Met name in zuid Engeland is de concentratie erg hoog. Maar in 1996 was Nederland goed voor een tweede plaats, met een kleine 100 aangemelde formaties. Wonderlijk dat je er in de pers weinig over verneemt.

Wat we wel te horen krijgen zijn die formaties die door mensen zijn gemaakt, en dat leidt helaas de aandacht van het mooie verschijnsel weg. Natuurlijk zijn er mensen die cirkels geconstrueerd hebben, maar er zijn er veel meer, die niet door mensenhanden werden gemaakt. Overigens wordt er ook wetenschappelijk onderzoek gedaan door de in America wonende Dr. L. Levengood en zijn BLT research team. Monsters van over de hele wereld worden naar zijn laboratorium gestuurd en aldaar onderzocht, op bijvoorbeeld celafwijkingen, stengelknopvergroting etc., en worden er o.a. kiemproeven gedaan. Het gewas dat in de formatie heeft gestaan, wordt dan vergeleken met het gewas wat buiten de formatie stond. De resultaten zijn verbluffend. Betreft het een hoax (nepcirkel), dan treden de significante afwijkingen uiteraard niet op.

 

Ervaringen in de graancirkels

De meest vreemde en wonderlijke dingen kunnen in graancirkels gebeuren. Mensen kunnen acuut genezen van eventuele kwalen, maar ook zijn er die er misselijk in worden. Zowel mijn vriendin als ikzelf, krijgen bijna altijd een zwaar gevoel in het hoofd, en een soort druk op het voorhoofdschakra. Net als vele anderen ervaren we ook een soort lichtheid, alsof je lichaamsgewicht afgenomen is. Batterijen van onze videoapparatuur, werden totaal leeggetrokken. Deze bleken bij meting een spanning van 0,00 volt te hebben. In feite is dat elektronisch gezien een onmogelijkheid voor vlak ervoor opgeladen, recent aangeschafte batterijen. Pas na ruim een week, konden ze weer opgeladen worden. Ook andere apparatuur laat het vaak afweten, o.a. GSM telefoons worden regelmatig onbruikbaar. Dit is me persoonlijk ook overkomen, en werkte het toestel eerst buiten de formatie weer, terwijl hij meer dan voldoende zendsignaal ontving.

Heel wonderlijk is ook de beleving van tijd. In Engeland liepen we naar een formatie toe, en spraken we iemand die ons tegemoet kwam. Toen we diezelfde formatie weer uit liepen toonde hij zojuist gemaakt luchtopnamen op video van graanformaties. Het bleek dat hij een uur gevlogen had. Met de reis naar het vliegveldje erbij gerekend moet hij zoín kleine twee uur weggeweest zijn. Wij hadden het idee niet langer als 20 of 30 minuten in de formatie te zijn geweest. Ook blijken horloges afwijkingen te kunnen krijgen in formaties. Blijkbaar doen de graancirkels iets met ruimte en tijd.

Maar wat is de oorzaak van dit alles?

 

energieŽn in het veld.

Bij het betreden van een formatie (hoax laat ik even terzijde) is er duidelijk een vorm van energie merkbaar. Metingen geven regelmatig aan dat de elektromagnetische achtergrond straling hoger is dan de gebruikelijke natuurlijke straling. Ook worden vaak afwijkingen gevonden met het kompas, waardoor geconcludeerd kan worden dat de formaties soms het aardmagnetisme anders laten lopen dan in het gewas buiten de formatie. In enkele gevallen zijn gedehydreerde dieren gevonden, die zich blijkbaar onfortuinlijk genoeg op die plek bevonden ten tijde van het ontstaan van de graancirkel. Vele ontstaans theorieŽn zijn in de loop der tijd gelanceerd, maar ook weer verworpen. Toen de formaties nog eenvoudig waren, leek de plasmavortextheorie zo gek nog niet: tijdens bepaalde weersomstandigheden voorkomende plaatselijke wervelwinden, zouden het gewas neerleggen. Toen de formaties echter gecompliceerder werden en er heel fraaie pictogrammen ontstonden, bleek die theorie niet langer meer houdbaar te zijn.

Ook copulerende egels zijn werkelijk ooit ter sprake geweest, en hoor je nog altijd de stelling van de buitenaardse interventie. Een ding schijnt echter toch wel met grote zekerheid te zeggen te zijn, naar aanleiding van het wetenschappelijke onderzoek.

De formaties zouden ontstaan door een kortstondige hitteontwikkeling, zoals die ook in magnetrons voorkomt. In een Zutphense formatie werd een wit poeder gevonden, met een ongelofelijke zuiverheid van 99,9 % kristal (Siliciumhydroxide). "Een dergelijk poeder onder laboratorium omstandigheden produceren zou honderdduizenden dollars kosten", aldus Nancy Talbot van het eerder genoemde BLT Research team. En is het dus niet aannemelijk dat iemand dat in een formatie achterlaat. Vermoedelijk is het poeder ontstaan door "iets" wat met zand in aanraking is geweest, en waarbij een extreem hoge hitteontwikkeling heeft plaatsgevonden. Het hoe lijkt dan goeddeels verklaard te zijn, maar het waarom nog geenszins.

 

De esoterische benadering.

Het graancirkelfenomeen kent natuurlijk naast de wetenschappelijke aspecten ook esoterische invalshoeken. Jammer is het alleen dat we ook hier weer zien dat wetenschap en esoterie tegen over elkaar staan in plaats van samen te werken.

Zelf sta ik graag in het midden, en richt me op beide aspecten. Het een sluit namelijk het ander niet uit, en zou een hechtere samenwerking en respect voor elkaars visie alleen maar zijn vruchten afwerpen. Om die reden heb ik onlangs dan ook op verzoek van een groep wetenschappers, een esoterisch getint experiment gedaan, dat wetenschappelijk wordt onderzocht. De resultaten zijn echter nog niet bekend.

Opmerkelijk is dat mensen een volkomen omslag van de gemoedstoestand kunnen ervaren bij het betreden van een formatie. Van depressief naar blij, maar ook omgekeerd. Tijdens meditaties worden vaak de mooiste kleuren gezien, waarbij de kleur blauw als meeste genoemd wordt, en veelal gezien wordt als een koepel over de formatie heen, zodat je eigenlijk zou kunnen spreken van een tijdelijke tempel.

Vaak ook wordt tijdens meditaties in een formatie ervaren dat het lichaam als het ware omhoog gaat. Natuurlijk kun je in meditaties van alles meemaken, maar het is opvallende hoe vaak deze zaken genoemd worden bij meditaties in graancirkels.

Voorts worden er regelmatig lichtbollen waargenomen ten tijde van het ontstaan van een formatie, maar ook er na. Doorgaans zijn het ook echte krachtplaatsen, en liggen ze vaak op leylijnen en leycentra. Veel formaties hebben een ontegenzeglijk esoterische symboliek, en wordt er onderzoek gedaan naar de heilige geometrie, die in elk geval in een aantal van de formaties aanwezig lijkt te zijn.

 

In contact met de graancirkelmakers.

In Engeland heeft een groep graancirkelonderzoekers, getracht in contact te komen met datgene dat verantwoordelijk is voor het ontstaan van het fenomeen, onder aanvoering van Andy Thomas en het medium Paul Bura, auteurs van het boek "Quest for Contact". Hierin beschrijven ze een experiment, waarbij ze een bepaalde formatie door middel van meditatie en o.a. gebruik van edelstenen in het veld probeerden te bewerkstelligen. Helaas verscheen de figuur niet in het beoogde veld. Echter, een dag later kwam de melding, dat exact dezelfde figuur in een nabijgelegen veld was ontstaan. Dat veld lag op dezelfde leylijn, als het beoogde veld, en ook werd het experiment op diezelfde leylijn uitgevoerdÖ

Zo ken ik eveneens een in Nederland woonachtige jonge man, die een paar jaar geleden zijn fiets moest pakken en als het ware naar een veld toegetrokken werd. Daar aangekomen zag hij lichtverschijnselen, en ontstond er een formatie voor zijn ogen. Deze zelfde jonge man, ziet soms formaties in dromen ontstaan, en herkent hij de locatie. Wanneer hij de volgende dag poolshoogte gaat nemen, blijkt de exacte figuur inderdaad in het betreffende veld te zijn ontstaan.

Een ander geval is een mevrouw uit het midden van het land, die in een meditatie een graancirkelformatie zag, maar daar verder geen aandacht aan schonk, en de dag erna op vakantie ging. Bij terugkomst vertelde haar vriendin dat er in hun woonplaats een graancirkel was ontstaan. Toen ze er gingen kijken, bleek de formatie inderdaad dezelfde vorm te hebben als in de meditatie gezien. Deze formatie ontstond min of meer op het moment van de meditatie van een paar weken tevoren.

Maar dan de vraag: "Hangt er iets in de lucht" dat door mensen opgepakt wordt, langs telepathische weg, of creŽren deze mensen zelf een formatie.

Uit het experiment van Andy Thomas en Paul Bura lijkt afgeleid te mogen worden dat we d.m.v. meditatie een formatie zouden kunnen creŽren. Met name in Engeland doen meerdere mensen dit soort experimenten, met soortgelijk resultaat. Echter de figuur waarop men mediteert, wordt ook langs "paranormale" weg ontvangen, zodat de vraag dan toch weer onbeantwoord blijft. In elk geval is het zeer interessant te constateren dat er blijkbaar een wisselwerking bestaat tussen de mens en datgene dat het fenomeen veroorzaakt.

 

Energie-uitwisseling.

Het ontstaan gaat dus blijkbaar gepaard met hoge temperaturen en worden er lichtbollen waargenomen, alsmede vaak een soort "knetterend" geluid. Ook wordt er regelmatig melding gemaakt van metafysische muziek, die voor gevoeligen ook nadat de formatie ontstaan is nog hoorbaar is. Een belangwekkende theorie is die van de uitwisseling van kosmische- en Moeder Aarde energie, en zouden de graanformaties een soort van Acupunctuur plaatsen zijn. Immers, Moeder Aarde is ziek, en kan best wat energie gebruiken, en is dan het in balans brengen van haar meridianen niet een mooie methode? Zoals alles energie is, en elk symbool, ja zelfs elke letter van ons alfabet zijn eigen trilling heeft, zo hebben de graanfiguren dat ook. Vaak ook wordt de energie overgedragen, door alleen maar te kijken naar fotoís van dit ongelofelijk mooie fenomeen, waaraan ook Devaís en andere natuurwezens hun medewerking blijken te verlenen.

Vooralsnog moeten we het stellen met theorieŽn, de ťťn wat meer voor de hand liggend dan de ander. Wat werkelijk het fenomeen veroorzaakt?

Wellicht zal de tijd ons dat leren.

Nederlandse graancirkels: Dutch Cropcircle Website:

HTTP://fly.to/graancirkel (ook voor melden van gevonden formaties)

 

 

Eerder gepubliceerd in het blad "Spiegelbeeld" (Dec. 2000)

 Home

 

Reacties: ed.vos@hetnet.nl

© Ed Vos