Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Graancirkelverslagen en foto's

_______________________________

Foto's van graancirkelformatie Hypolitushoef 2 1998

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanton St. Bernard (Engeland)
(Bij: Cannings Crossing)

ontdekt: 23-6-1999

 


(c) Steve Alexander 1999
Met vriendelijke dank aan steve voor het gebruik van de foto

 

GRAANCIRKEL STANTON ST.BERNARD (Engeland)

(Bij: Canning’s Crossing)

Deze graancirkel werd ontdekt op 23 juni 1999, en had een totale lengte van 129 meter. Deze cirkel werd diverse malen door mij bezocht, te beginnen op 12-07-1999. Voor de duidelijkheid heb ik het totale pictogram van nummers en letters voorzien, waarbij de getallen staan voor de cirkels in het pictogram, en de cijfers voor de “satellieten” in de middelste cirkel (3) De formatie lag exact op een traktorspoor, dat van boven naar beneden precies in het midden van het pictogram lag. De paden bijvoorbeeld tussen cirkel 2 en 3, en tussen cirkel 3 en vier, lagen exact op de traktorsporen.

Cirkel 1:

De totale diameter van deze cirkel is 21.2 meter, gemeten van boven naar onder. De cirkel met staand graan in het midden, had een diameter van 9 meter gemeten van boven naar beneden, en een diameter van 9.5 meter, gemeten van links naar rechts.De ring er om heen, was rechtsom draaiend, en varieerde in breedte. Aan de bovenkant was hij 6.2 meter breed, aan de onderkant 6 meter, aan de linkerkant 5.9 meter en aan de rechterkant 6.0 meter. Tussen cirkel 1 en twee, geen liggend graan, maar slechts het traktorspoor van 7.4 meter lang.

Cirkel 2:

Diameter van boven naar beneden: 9.7 meter, en van links naar rechts: 10 meter. Ook hier lag het graan rechtsdraaiend. Het verbindingspad tussen 2 en 3 was 10.1 m. lang, en 2.5m. breed. Het graan was neergelegd in de richting van cirkel 3 naar 2.

Cirkel 3:

Het centrum van deze cirkel, werd gescheiden door een pad, dat van links naar rechts liep. Boven het pad, dat 0.6 m breed was, bevond zich 5.5m. staand graan, en eronder, 7.3m. Opmerkelijk is dat het graan, daar waar het pad de traktorsporen kruiste, rechtop stond, zodat het pad in feite uit 2 delen bestond, gescheiden door de traktorsporen. De ring eromheen, was linksdraaiend graan, met een breedte van 4 meter. De ring daaromheen was staand gewas, met een breedte van 4.4 meter. En de buitenste smalle ring, waarin vier satellieten gelegen waren, had een breedte van 1.2m. aan de bovenkant, en 1.0m. aan de onderkant.
Satelliet A :
Rechtsdraaiend, met een diameter van 5.0m.
Satelliet B:
Linksdraaiend met een diameter van 4.5m.
Satelliet C:
Rechtsdraaiend met een diameter van 4.5m.
Satelliet D:
Linksdraaiend met een diameter van 4.3m. Vanaf deze cirkel, liep er een pad naar de volgende cirkel (4) van 9.0m. lengte, en 2.5m. breed. Het graan was neergelegd in de richting van cirkel 3 naar 4.

Cirkel 4:

Deze cirkel heeft een diameter van 10.0m. Het staande graan heeft aan de rechte kant een lengte van 7.6m., en links ervan ligt het graan in een halve cirkel er linksomdraaiend omheen. De breedte hiervan is 1.2m. Welk fenomeen er ook aan het werk is geweest, het heeft de traktorsporen die exact midden door de formatie liepen gespaard, het gewas stond rechtop, waardoor het oppervlak van het staande, t.o.v. het liggende gewas groter was. De breedte van het rechtopstaande graan in de traktorsporen heb ik helaas niet gemeten. Het liggende graan, is linksomdraaiend. Het centrum van draaiing ligt vlak bij het staande gewas, en wel op 90 cm afstand. Gemeten naar boven kwam ik uit op 3.25m, en naar onderen op 4.35m. gemeten in referentie tot het staande gewas. De afstand tot de volgende cirkel bestond uit 9.0m. staand graan.

Cirkel 5:

De diameter van deze cirkel was 21.1 m. De diameter van de binnenste cirkel, met staand gewas, bedroeg 9.8m. De ring er om heen had aan de bovenzijde een breedte van 5.5m. en aan de onderzijde een breedte van 5,8 m.

© Ed Vos

 

______________________________________________________________________________________________

________________________________________

 

Hoeven (N.B.) Holland
Oktober 1999

 

Alle foto's: (c) Ed Vos

 

 

 

 

GRAANCIRKEL HOEVEN (N.B.)

Op 20 oktober 1999 bezocht ik samen met een mij steeds begeleidende graancirkelonderzoekster de op 16-10-1999 ontdekte formatie. De plaats Hoeven is geen onbekende locatie in graancirkelland. Vele malen had dit Noord Brabantse dorp reeds de primeur waar het graancirkels betreft. We hebben het steeds over graancirkels, maar gewascirkels is een betere uitdrukking. Met name in Hoeven, ontstaan cirkels vaak in andere gewassen. De door ons bezochte formatie betrof er een in koolzaadplanten. Ook de eerste gerapporteerde formatie van dit jaar kwam uit Hoeven, evenals diverse voorgaande jaren. Ook de tot nog toe eerste en enige “sneeuwcirkel” werd vanuit Hoeven gerapporteerd. Bekend is ook dat er vaak in de avond, dan wel de nacht voorafgaande aan een ontdekking van een formatie lichtverschijnselen en UFO’s worden waargenomen. Zo ook in de door ons bezochte formatie. Het was overigens niet de eerste in hetzelfde veld.

Nadat er lichtflitsen en lichtbollen werden waargenomen, ontstond er in de nacht van 6 op 7 juni in hetzelfde veld een formatie, in de toen nog jonge koolzaadplantjes. Er ontstonden 2 cirkels, één rechtsdraaiend, doorsnede 10 meter, en één linksdraaiend, doorsnede 4 meter. Na een paar dagen kwam er op ca. 30 meter afstand een linksdraaiende cirkel bij. Ook bij deze formatie hebben omwonenden licht manifestaties gezien.

Technische gegevens van de Formatie:

De diameters van de cirkels zijn exact opgemeten, de afstanden tussen de drie grootste cirkels zijn door tijdgebrek gebaseerd op schattingen. Het koolzaadgewas was in alle cirkels linksdraaiend neergelegd. De cirkels 3, 4 en 5 zijn ontstaan in de nacht van 6 op 7 oktober, nadat er de avond ervoor lichtflitsen boven het veld werden waargenomen. De cirkels 1 en 2 zijn ontstaan in de nacht van 15 op 16 oktober, terwijl in diezelfde nacht een UFO waarneming boven hetzelfde veld werd gedaan. Het gewas in de cirkels 3,4 en 5 was weer behoorlijk gegroeid, daar de formatie wat ouder was. Echter goed waarneembaar was de linksdraaiende ligging. De planten lagen aan de onderkant nog altijd vlak bij de grond, om verder langs de stengel weer naar boven te groeien. De hoogte van het opgroeiende gewas was ca. 40 cm, ongeveer 20 cm lager dan het omringende gewas. Cirkel 2 en 3 lagen exact op een oost/west lijn

Cirkel 1:

Diameter 14 meter. Op exact 1.10 meter afstand lag:

Cirkel 2:

Met een diameter van 2.4 meter

Cirkel 3:

Had een diameter van 15,5 meter, en lag 30 meter (schatting) van cirkel 1 af.

Cirkel 4:

Had een diameter van 5.5 meter, en lag 15 meter (schatting) af van cirkel 3.

Cirkel 5:

Had een diameter van 2 meter, en lag exact 9.8 meter van cirkel 4 verwijderd. ___________________________

© Ed Vos 20-10-1999

 

Reacties: e-mail: ed.vos@hetnet.nl

 

 

Home