www.edvos.nl

 

Hoe gezond leven we eigenlijk?

Door Ed Vos

 

Gezondheid is een groot goed, daar zal niemand aan twijfelen. We proberen zoveel mogelijk gezond voedsel tot ons te nemen, want willen we niet ziek worden. In de supermarkt zorgen we dat ons winkelwagentje voldoende groenten en fruit bevat, en gaan we met een goed gevoel huiswaarts, in de veronderstelling  dat we onszelf, ons gezin, en eventueel uitgenodigde gasten, een gezond en vitaminerijke maaltijd kunnen presenteren. Een nobel en goed streven.

 

Gezond zijn, wie wil dat nu niet?

 

De vraag laat zich uiteraard heel eenvoudig beantwoorden: ”iedereen natuurlijk”, maar leven we dan ook werkelijk gezond? Ik ben geen diëtist, gezondheidsactivist, arts, genees- of voedingsdeskundige. Trek je dus van mij niets aan!  Wat ben ik dan wel? Het heeft lang geduurd voor ik er achter kwam, dat gezondheid geen vanzelfsprekend iets meer is, maar een verkoopbaar product waar grote sommen geld mee te verdienen valt voor de voedsel producenten en de farmacie. Met mijn 57 jaren ben ik al 7 jaar een “senior” althans wordt mij dat stempel in elk geval vanaf mijn 50e al opgedrukt, door mijn zorgverzekeraar. Gelukkig voel ik me geen senior. Voor de maatschappij wellicht gewogen en redelijk oud bevonden, maar zelf heb ik er een ander idee over. Daarin verschil ik van mening met mijn zorgverzekering, die me graag omwille van mijn leeftijd, extra premie wil laten betalen, en daartoe een op mijn situatie toegespitst pakket van zorg wil aanbieden. Ik weiger dat, omdat ik deze extra dure zorg niet nodig meen te hebben. Mijn verzekeraar kan anders dan via ongeoorloofde praktijken, niet een op mij toegespitst pakket zorg verstrekken, want bezoek ik uiterst sporadisch een arts. Als ik dan de 60 jarige leeftijd mag bereiken wordt ik uitgenodigd voor een griepprik, want dan schijn ik  ineens tot een “risicogroep” te behoren!  Een dergelijke nutteloze,  zelfs gevaarlijke vaccinatie,  ga ik dus niet accepteren! Ik meen gezond en gevarieerd voedsel tot me te nemen, en ga er van uit dat ik daarmee het zelf herstellend vermogen van mijn lichaam voldoende  op pijl houdt, en mijn immuunsysteem  mij daardoor zal beschermen. Waarom zou ik me dan laten vaccineren, en me dus eigenlijk een beetje ziek laten maken?  Is het niet vroeg genoeg wanneer mijn lichaam de antistoffen aan maakt als het werkelijk nodig is? Daarbij dient opgemerkt te worden dat ik nauwelijks ziek ben, op een verkoudheid na zo af en toe.

Wonderlijk is ook dat mijn begin 80er jaren geboren dochter, met 3 maanden een sinasappel fruithapje moest eten. Een kleine 2 jaar later werd mijn zoon geboren. Die mocht met zijn 3 maanden beslist géén sinasappel fruithapje hebben. Dat verbaasde me. Degenereert de mens zo snel? Mogelijk waren er nieuwe inzichten, dat kan vanzelfsprekend. Zou men mij, 57 jaar geleden dan ook verkeerd voedsel gegeven hebben? Ik kan het me niet voorstellen!

 

Hoe is het met onze groente, fruit, en andere voedingsmiddelen gesteld?

 

In mijn jeugd verbouwde mijn vader bijna alles, naast zijn drukke reguliere baan,  zelf.  Alle “onkruid” werd met de hand gewied, en daar hielp ik hem  graag mee! Heerlijke herinneringen heb ik aan die zaterdagen dat we samen in de tuin bezig waren. Mochten we eventueel tekort komen aan groenten, dan haalden we dat bij de plaatselijke groentenman. Die op zijn beurt ook weer de groenten op eigen terrein verbouwde. Van kunst mest (het woord alleen al) was geen sprake. Het land werd niet uitgebuit, want de toenmalige landbouwers wisten dat uitputting van de grond waarop ze gewassen kweekten, nadelig zou zijn voor een goede wasdom van de gewassen, en de voedingswaarde nadelig zouden beïnvloeden. Om  die reden werd het land afwisselend bebouwd met diverse soorten gewassen, om de wisselwerking tussen de grond en de gewassen een voldoende uitwisseling te geven van mineralen etc. Van tijd tot tijd liet men er Lupine planten op groeien om de grond weer een op natuurlijke wijze, te voorzien van onder andere de noodzakelijke mineralen en sporen elementen.

 

De Duitser Justus von Liebich(1803-1873) wordt beschouwd als de uitvinder en eerste gebruiker van kunstmest. Hij was chemicus en pionier op het gebied van de toegepaste scheikunde

 

    

Justus von Liebich(1803-1873)

 

In 1845 was zijn land één van de vruchtbaarste van Duitsland. Toch heeft hij na verloop van tijd ingezien dat de chemisch vervaardigde kunstmesten op den duur de kwaliteit van de gewassen niet ten goede kwam, en heeft hij uitdrukkelijk afstand genomen van zijn eerdere werk, en had er spijt van de kunstmest ooit uitgevonden te hebben. Maar het kwaad was reeds geschied, en ook niet meer terug te draaien.

Het is een overduidelijk gegeven dat organische mest, zoals van dieren, de beste kwaliteit opleveren voor landbouwgronden, en werd dat al eeuwen lang toegepast, tot de kunstmest kwam. Helaas past kunstmest goed bij de intensieve landbouw, waar puur om financieel gewin de gewassen zo snel mogelijk moeten groeien, en zo snel mogelijk geoogst moeten worden. De kwaliteit van ons voedsel komt het uiteraard niet ten goede, en kunnen we beter van vulling voor de maag spreken dan van voeding. Een sprekend voorbeeld voor mij is altijd de tomaat. Vroeger smaakte een tomaat ook echt zoals een tomaat hoort te smaken. De tomaten die we doorgaans nu aangeboden krijgen smaken echt niet meer naar de tomaat zoals ik die in mijn jeugd at. Af en toe eet ik wel eens een tomaatje van iemand die ze in de eigen tuin kweekt, en waar je de zon - gerijptheid goed kunt proeven. Dat zijn voor mij dan ook momenten van smaak sensaties.
Een aantal jaren geleden is er een internationaal onderzoek naar de kwaliteit van tomaten gedaan. De Nederlandse tomaat verdiende een zeer bedenkelijke hoofdprijs. De Nederlandse tomaat had het hoogste watergehalte, en derhalve de minste smaak!

Het is natuurlijk vanzelfsprekend, dat wanneer de bodem waarop onze gewassen groeien, te schraal zijn, en voldoende mineralen en sporenelementen moeten ontberen, de planten deze ook niet kunnen opnemen, en ons voedsel voor ons dan ook niet de voor ons zo onontbeerlijke nutriënten zal bevatten.  Kunstmest is een zegen voor de commerciële intensieve landbouw, maar beslist geen zegen voor onze gezondheid zoals Justus von Liebich uiteindelijk onderkende.

 

Magnesium

 

Het is natuurlijk ondoenlijk alle mineralen, sporenelementen en vitamines te bespreken. Ik beperk me daarom even tot magnesium.

Magnesium is een uitermate belangrijk mineraal dat bij een tekort ervan vele gezondheids problemen kan veroorzaken. Zoals onder andere: ontwikkelingsstoornissen; autisme; Hyperactiviteit (ADHD); Stuiptrekkingen; overprikkelbaarheid; krampen; Hyperemotionaliteit of Hyperovergevoeligheid; depressie; verouderingsziekten; ziekte van  Alzheimer; hart- en vaatziekten; diabetes; astma; postnatale depressie; depressie; stress; nervositeit; slaapproblemen, etc, etc.

Magnesium als zodanig is een mineraal dat met veel andere mineralen en vitamines samenwerkt. Naar schatting ca. 70 % van de westerse bevolking heeft een ernstig magnesium tekort dat zich uit door bovengenoemde gezondheidsproblemen, maar door de gezondheidszorg doorgaans niet gediagnosticeerd wordt. Het meten van de magnesiumwaarde in het bloed is geen betrouwbare indicatie. Elke cel in ons lichaam bevat magnesium. Slechts maximaal 1% bevindt zich in ons bloed. Ongeveer de helft van onze magnesiumvoorraad is opgeslagen in onze botten.

Baanbrekend werk voor waar het het onderkennen van het tekort aan magnesium  betreft, heeft Dr. Marianne Mousain-Bosc, Franse kinderarts, gedaan. Ze schreef een boek dat ook in het Nederlands vertaald is geworden: “Magnesium dé oplossing”.

Opmerkelijk is, dat er momenteel zeer veel kinderen zijn die de diagnose ADHD krijgen, en bijvoorbeeld het Medicijn Ritalin voorgeschreven krijgen. Veel volwassenen gebruiken het trouwens ook.
Magnesium is echter een heel goed, en natuurlijk alternatief voor bijvoorbeeld het medicijn Ritalin. Dr. Mousain-Bosc heeft er veel onderzoek naar gedaan en er voortreffelijke resultaten mee behaald. Niet voor niets is ze een veel gevraagde spreker op internationale congressen.

Ritalin is een productnaam voor methylfenidate dat als een drug beschouwd dient te worden, geclassificeerd in dezelfde categorie als cocaïne, morfine en amfetamines. Aldus de Amerikaanse DEA (Drug Enforcement Administration)

 Methylfenidate wordt in Nederland en België overigens onder verschillende merknamen verkocht:

Concerta, fabrikant: Janssen-Cilag
Ritalin, fabrikant: Novartis

 Schrikbarend is te zien hoe het medicijngebruik m.b.t. ADHD gestegen is !

 

 

Uiteraard zijn deze medicijnen gepatenteerd om het alleenrecht te hebben als fabrikant, en er gedurende decennia (tot het patent afloopt) torenhoge winsten mee te kunnen maken. Winsten die vanzelfsprekend in de premies van de zorgverzekeraars terug te vinden zijn.
Het natuurlijke magnesiumchloride is een goede, en goedkope manier om de gezondheid in tact te houden en te stimuleren.

Ik heb magnesium als voorbeeld genomen. Enerzijds omdat zovelen er een groot tekort aan hebben en de klachten van dit tekort tot overduidelijke klachten leidt, anderzijds omdat ik zelf bijzonder goede ervaringen heb met dit mineraal. Maar uiteraard staat dit mineraal niet op zichzelf.

 

Platte land

 

Eigen ervaringen op de Hongaarse Puszta, en geferivieerd met de op de Hongaarse Puszta woonachtige Hollandse Marjan C. Meier.

De vraag dringt zich op waarom mensen die op afgelegen gebieden in bijvoorbeeld Hongarije (Puzsta) wonen ogenschijnlijk een betere gezondheid hebben en ouder worden als  mensen in dichtbevolkte gebieden. Het antwoord is duidelijk !

Op bijvoorbeeld de Hongaarse Puszta is meer dan genoeg ruimte om gewassen te telen. De bewoners van de tanya’s (boerderijen) verbouwen hun eigen gewassen. De werkzaamheden op het veld zijn arbeidsintensief, maar houdt dat tevens in dat men een overgroot deel van de dag zich in de (niet vervuilde) buitenlucht bevindt, en veel zonlicht, de bron van vitamine D, kan opnemen. Onze huid kan onder invloed van zonlicht vitamine D zelf aanmaken.
Hoeveel beter is het niet voor de gezondheid op het land te werken, in plaats van in je auto naar kantoor te rijden en vervolgens de hele werkdag achter een computer te zitten in een ruimte die door airconditioning kunstmatig  `optimaal ` gehouden wordt.

Los van de arbeidsintensiviteit is de saamhorigheid in dit soort gebieden groot. De één verbouwt paprika’s, de ander pompoenen etc..  Door de producten met elkaar uit te wisselen vindt er al eeuwenlang ruilhandel plaats, waarbij de portemonee gesloten blijft. Het samen-leven is in dit soort gebieden de normaalste zaak van de wereld en natuurlijk ook de meest essentiële vorm van bestaan : er voor elkaar ZIJN.

De landerijen worden niet met kunstmest bewerkt, maar, waar nodig, met natuurlijke mest van dieren. Daarnaast wordt het land niet uitgeput door intensieve landbouw. De gewassen krijgen alle tijd en ruimte om tot volle wasdom te komen, en te rijpen in de zon, onze grootste energiebron.
Vanzelfsprekend zijn door deze manier van telen van gewassen de voor de mens zo onontbeerlijke nutriënten in ruime mate in de gewassen aanwezig.

Opmerkelijk is dat de mensen op de Puszta, en andere plattelandsgebieden doorgaans amper medische zorg nodig hebben, en doorgaans hoge leeftijden bereiken. Een teken aan de wand?

 

Voedsel supplementen

 

Al langer lagen de homeopathische zelfzorg middelen onder vuur.

Op 14-12-2012 nam de Nederlandse regering het voortouw binnen de EU om ook voedingssupplementen aan banden te leggen. Nederland vervult derhalve de bedenkelijke “Pilot” functie.

In een later stadium wordt deze wet van kracht voor de overige Europese landen.

Het is voor de fabrikanten / leveranciers van de meeste voedingssupplementen niet meer toegestaan op de verpakking te vermelden waar deze voor dienen, en een bijdrage aan leveren.  De consument die er voor kiest om de volledige verantwoording voor de eigen gezondheid te nemen, wordt niet meer adequaat van informatie voorzien. Het wordt daardoor wordt het voor de consument uiterst moeilijk te bepalen welke supplementen benut zouden kunnen  worden, om het gemis aan de niet meer in ons voedsel aanwezige nutriënten aan te vullen.
Het waren juist deze mineralen en sporen elementen die Justus von Liebich deden doen besluiten afstand te nemen van de door hem als scheikundige ontdekte kunstmest. Hij zag in dat op den duur de voor de mens (dier en plant) zo essentiële mineralen en sporenelementen verloren zouden gaan! Hij kon zijn ontdekking helaas niet meer terug draaien. “A way of no return” immers, de op geld beluste commercie had geld geroken…

Voeding supplementen zullen dus uit de vakken van drogisterijen, natuurwinkels enzovoorts verdwijnen. Goede voorlichting over wat onze werkelijke behoefte aan gezonde voeding is wordt niet gegeven. Mag niet meer gegeven worden sinds 14-12-2012! Dit op straffe van een boete van minimaal € 30.500,-.  En dan nog alleen wanneer men schrijft over een bepaalde nutriënt. Wanneer het een medische claim zou betreffen spreken we al snel over minimaal € 350.000,-

Hoe gezond leven we eigenlijk? Onze gezondheid wordt aan banden gelegd!
 

Genetisch gemanipuleerd voedsel
 

Veel voedsel dat we tot ons nemen is genetisch gemanipuleerd. De Amerikaanse firma Monsanto heeft er een bedenkelijke rol in.  Boeren worden verplicht de zaden van Monsanto te kopen. Deze mogen niet gebruikt worden, door uit de gewassen de zaden voor het volgende jaar opnieuw te gebruiken zoals dat een normale gang van zaken was in de landbouw. Boeren worden verplicht elk jaar opnieuw de zaden van Monsanto te kopen.

In India heeft het tot vele zelfmoorden onder boeren geleid, omdat deze doorgaans arme boeren het juist moesten hebben van de winning van zaden om voor het volgende seizoen te gebruiken.

Er is ook een heuse Monsanto politie die hierop controleert!

De zaden zijn resistent tegen het onkruid verdelgingsmiddel “Round up” een kwalijk verdelgingsmiddel, dat uiteraard ook door Monsanto geleverd wordt ?!?! In 2018 wordt het verboden in Nederland als onkruidverdelgingsmiddel voor particulier gebruik. Waarom pas 2018? Het middel wordt door diverse gemeenten toegepast om stoepen in woonwijken onkruid vrij te houden, en ook speelplaatsen en schoolpleinen.

Professionele landbouwers mogen het dan nog wel gebruiken. Deze landbouwers weten echter hoe gevaarlijk “Round up” is, en komen na applicatie van het middel dagen lang niet in de behandelde landerijen.

Dat het middel doorlekt naar het grondwater wordt door Monsanto ontkend, waterleidingsbedrijven hebben daar echter een heel andere mening over.

 

Bronnen:

 

 Boeken:

“Magnesium dé oplossing” Dr. Marianne Mousain-Bosc. (Nederlandse vertaling: Ellen Vader.) ISBN: 9789079872183


“Censuur, wat u niet mag weten over uw gezondheid” Dr. Gábor Lenkei. (Nederlandse vertaling: Ping Cleton, The language Lab.)      ISBN 9789081411110

 

Websites:

http://www.wanttoknow.nl/

 http://www.earth-matters.nl/

 http://www.verontrustemoeders.nl/

 http://www.verontrustemoeders.nl/pagina51.html  (Wekelijkse Aleph nieuwsbrief)

 

 


Home

© Ed Vos

 kontakt