www.edvos.nl

 

Gegraveerde appel in Kassel (Duitsland)

 

Op 28-05-2010 ontving ik een mail van Wolfgang Schöppe, lid van de Duitse groep voor grenswetenschappen en graancirkels. De FGK. Wolfgang woont in Kassel.

De dag ervoor werd hij gebeld door mevrouw Garcia Chacon, eveneens in Kassel wonende. Mevrouw Garcia Chacon vertelde Wolfgang dat ze een gegraveerde appel had aangetroffen. Wolfgang kent deze vrouw al ca 15 jaar. Dit door een bericht dat ze blijkbaar uit het hiernamaals bleek te hebben ontvangen, en het feit dat er vreemde dingen in het huis dat ze bewoont gebeuren.
Wolfgang vertelde deze vrouw dat er ook in andere landen gegraveerde appels aangetroffen worden, en vertelde haar dat Ik (Ed Vos) destijds tijdens een lezing voor de FGK vele foto's van gegraveerde appels heb laten zien.

Ik dank mevrouw Garcia Chacon voor het melden van deze gegrafeerde appel, en Wolfgang Schöppe voor het aan mij doorgeven van deze informatie en het maken en toesturen van de foto's.

Het fenomeen van de gegraveerde appels als zodanig is niet nieuw. In Nederland vestigde het "massa medium" Jomanda er reeds in de negentiger jaren van de vorige eeuw  al de aandacht op. De relatie met graancirkels werd al gauw gelegd.

Op 29 mei 1999 ontving ik zelf mijn eerste gegraveerde appel.

Vooralsnog beperkten de meldingen zich tot Nederland. Dit vermoedelijk ook door de publiciteit hierover, en de aandacht die Jomanda, die destijds behoorlijk in de schijnwerpers stond er aan besteedde. Welliswaar bereikten me ook berichten van buiten Nederland, maar dan toch slechts van vlak over onze landsgrenzen.

Opmerkelijk is dat deze melding nu, uit Duitsland komt, en wel uit Kassel, dat zich min of meer in het centrum van Duitsland bevindt.

 

 

De Foto's van mevrouw Garcia Chacon

     

 

 


Home

© Ed Vos