Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

 

Water als energiedrager

Door Ed Vos

 

Dat water een drager van energie en frequenties is, is alom bekend. In Japan heeft de heer Emoto het nodige onderzoek gedaan naar het op water overbrengen van enerieŽn en trillingen. Van dat water maakte hij vervolgens foto's onder strikt wetenschappelijke omstandigheden, en bleken de resultaten op zijn zachtst gezegd verbluffend.

Het bleek dat er een groot verschil bestond tussen water opgeladen met klassieke muziek, house muziek of heel rustige "New age" muziek. De patronen die op de foto's naar voren kwamen, bleken heel verschillend te zijn. Zo kwam bij de wat rustiger muzieksoorten een harmonisch patroon te voorschijn, terwijl bij House muziek de harmonie in de "kristalstruktuur" ver te zoeken is.

Ook  woorden bleken verschil te maken. Water opgeladen met de woorden "God", Duivel", "Liefde" en andre varianten, gaven ieder een zeer specifieke struktuur in het water te zien.

Ook de heer David Schweitzer uit Engeland doet onderzoeken met foto's van water, en heeft ooit water opgeladen bij een graancirkelformatie in de buurt van energetische krachtplek hetende Silbury Hill (Engeland, Wiltshire), De hoogste kunstmatig gemaakte heuvel in Europa. In het water dat in die formatie opgeladen werd, blijkt het patroon van het graancircelpictogram aanwezig te zijn.

Toen mij door een paar wetenschappers gevraaagd werd bij een eerstvolgende bezoek water op te laden met de energie die de graancirkel had doen ontstaan, heb ik daar uiteraard mijn volle medewerking aan gegeven.

Bekend met de Sanjevinees, helende trillingen overbrengen op water, heb ik twee flesjes water, met het zelfde fabricagenummer gereinigd van energien die opgedaan zijn tijdens het productie proces, zoals vullen van de flessen, en het transport naar de winkel.

Het ene flesje werd niet in de formatie opgeladen, maar diende als vergelijkingsmateriaal. Het andere flesje werd met de juiste intentie in het centrum geplaatst van een cirkel, van de formatie te Barendrecht, zoals die op 4-7-2000 ontstaan was. Ik bezocht die formatie op 7-7-2000.

De formatie bestond uit 3 cirkels.

Met een GPS meter kwamen de volgende waarden naar boven: Noord: 51.50,39.2  en Oost: 004.32,35.5

Een tekening van de formatie

 

Onderstaand treft u foto's aan die door de heer David Schweitzer in opdracht van Fred Foundation gemaakt zijn, van het door mij opgeladen water, en de neutrale "sample"

 

Water opgeladen in de formatie

 

Water niet opgeladen in de formatie

 

Duidelijk is waarneembaar dat het opgladen water een totaal ander beeld laat zien dan het flesje met referentie water

 

Voor de goede orde zei vermeldt dat het experiment uitgevoerd werd met flesjes bronwater van het merk en type "Spa blauw" met als fabricagenummer: 03/2002 14TF

Ik bedank de wetenschappers die mij verzochten dit experiment uit te voeren, de Fred Foundation voor het doen van onderzoek en het bekostigen van het geheel, en de heer David Schweitzer voor het op verzoek van de Fred Foundation uitvoeren van zijn fotografische activiteiten.
Voorts bedank ik de Fred Foundation heel hartelijk voor de uitzondering die voor mij gemaakt werd, de foto's te mogen publiceren. Prematuur aan hun eigen publikatie te zijner tijd

 

 

 


 


Home

 

reacties: ed.vos@hetnet.nl

© Ed Vos