www.edvos.nl

 

                     

 

Symbolen gevonden in Ufo

 

Op 7 mei 1989 werd er door een Zuid-Afrikaans fregat op de radar een Ongeindentificeerd object waargenomen, dat met grote snelheid (Ca 6000 km/h) op de Afrikaanse kust afkwam.
Er werd radiocontact gezocht, maar er kwam geen reactie. Daarop besloot de Zuid-Afrikaanse luchtmacht er twee mirage gevechts vliegtuigen op af te sturen, met een experimenteel "Thor 2" laser kanon aan boord. Om 13.59 uur GMT, kregen deze Migages het opject op de radar en konden ze het ook visiueel waarnemen.

De opdracht werd gegeven het laserkanon in te zetten. Door de squadronleider werd verteld dat er een oogverblindende serie flitsen door de UFO afgegeven werden, en veloor het toestel snel hoogte om in de Kalahri woestijn neer te storten zo'n 80 km ten noorden van de grens van Zimbabwe. De UFO lag onder een hoek van 45 graden in een krater van 150 meter doorsnede, en was het zand, door de grote hitte samengeklonterd. Het toestel zelf had een doorsnede van 20 meter.

 

 

De Ufo straalde een grote radioactive, en electromagnetische straling uit, waardoor de motoren van o.a. helicopters storingen kregen. Een helicopter met 5 inzittenden verongelukte mede daardoor.
De Ufo werd met een speciale coating behandeld om deze straling af te sluiten, en werd vervolgens naar de vliegbasis Valhalla (Pretoria) overgebracht voor nader onderzoek.

Nadat men de toegangs deur met behulp van hydrolisch gereedschap had geopend, zijn er volgens zeggen twee aliens uitgekomen, die voor nader medisch onderzoek afgevoerd werden.

In die UFO trof men naast blijkbaar hoogtechnologische apparatuur een groot aantal symbolen aan, die men meende van buitenaardse afkomst te zijn, en een soort alphabet zouden vormen.

Daar deze symbolen grote gelijkenis vertonen met die wij ontvangen, de meesten zelfs exact gelijk zijn, meenden we deze op deze website te moeten publiceren.
In onze beleving zijn onze symbolen een kosmische taal, de taal van het Licht (Zie de artikelen elders op deze website). En bevestigd hetgeen in de UFO aangetroffen werd, dan ook onze visie.

Hier een selectie van de symbolen, zoals die in de UFO in de Kalahari woestijn zijn aangetroffen:

 

 

Onderstaande gegevens werden later verstrekt. De bron is onbekend

 

Date: 7 - 5 - 1989
Subject : unidantified flying object
Code next : silver diamond
File nr : 2346-A 2-IC
Destinetion :Valhalla afd. Pretoria
Designated channel      Red / top Secret
Destricted acces :Illimunatad line
 

 

 

 


  

 


Home

 

Kontakt / Contact Ed Vos

 

Lennie de boer/Ed Vos