Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Symboolsteentjes met helende werking

(Door Ed Vos)

 

 

Een ongelofelijk gegeven: door middel van een visioen, krijg je de opdracht om steentjes te gaan beschilderen, die helend zouden werken, en slechts in Liefde weggegeven mogen worden. Na enige aarzeling begin je er aan, geeft ze enigszins schuchter aan vrienden en kennissen, om er achter te komen dat ze inderdaad werken zoals je in het visioen ervoer: ze werken helend!

 

In het jaar 1996 overkwam het mijn vriendin Lennie, dat ze tussen de beelden of visioenen die ze met de regelmaat van de klok doorkrijgt, een zeer indringend visioen kreeg.  Doorgaans, wanneer ze deze visioenen heeft, wordt ze in de andere wereld, waarheen ze zich dan begeeft, begroet door diverse Lichtwezens. Deze keer echter waren deze entiteiten er niet, en keek Nel enigszins teleurgesteld om zich heen. Het enige wat ze kon onderscheiden waren bomen, bergen een drietal blijkbaar verlaten tenten, alsmede een gedoofd kampvuur.

Ze ging naar dat kampvuur toe, om te voelen of het nog warm was, om daaruit op te maken of de lichtwezens nog maar net weg waren, en dus mogelijkerwijs binnen afzienbare tijd zouden terug kunnen komen. Aangekomen bij dat kampvuur is ze niet aan het voelen van de temperatuur toegekomen. Ze keek in het uitgebrande kampvuur, en zag aan de andere kant de onderkant van witte gewaden. Voordat ze omhoog kon kijken, zag ze een blanke  hand, van een volwassen man, waarin vijf helder witte steentjes lagen, met daarop een rood symbool. Nel vond het prachtig, en vroeg wat het was, wat het betekende, waarop ze telepathisch te horen kreeg: “Dit zijn helende steentjes”. Lennie was vol ongeloof en herhaalde haar vraag.

Weer  kreeg ze hetzelfde antwoord: “Dit zijn helende steentjes”. Ze pakte de steentjes die haar aangereikt werden aan, en keek ernaar, en stelde dezelfde vraag nogmaals, zonder omhoog te kijken. Voor de derde keer kreeg ze hetzelfde antwoord. Als toevoeging werd erbij gegeven: “vroeger, in lang vervlogen tijden gaven mensen deze steentjes aan elkaar, uit respect en Liefde voor de ander”. Er werd aan toegevoegd dat de steentjes alleen onbaatzuchtig, uit Liefde aan de medemens doorgegeven mogen worden, en er geen enkele tegenprestatie in welke vorm dan ook tegenover mag staan. Ook werd er medegedeeld, dat alles terug gegeven zal worden aan moeder aarde.

 

Hoe nu verder?

 

De laatste opmerking lijkt duidelijk, immers zegt de bijbel ons niet, dat we uit stof zijn ontstaan, en tot stof zullen wederkeren? De bedoeling in deze is echter anders: Moeder Aarde gaf ons haar Liefde, leerde ons de eenheid en het respect voor alles wat leeft, en ogenschijnlijk niet leeft, te ervaren, en zal deze Liefde van haar, uiteindelijk bij haar terug moeten keren. De keus is aan ons!

 

Maar wat moet je met een dergelijk visioen? Je hebt ze vaker, maar deze blijft zeer indringend bij je “hangen”, daarbij krijg je driemaal hetzelfde antwoord op je vraag, hetgeen inhoudt dat je er wel iets mee moet, en het niet naast je neer kunt leggen. Nel ging dus op zoek naar steentjes, die voldeden aan hetgeen ze in haar visioen had gezien. De steentjes moesten immers natuurgetrouw zijn aan hetgeen ze had doorgekregen.  Na veel zoeken is dan toch het juiste steentje gevonden, almede de verf waarmee ze “beschilderd” moesten worden.

 

De werking van de steentjes

 

De steentjes werken op hun eigen, specifieke manier. Het kan zijn dat mensen bepaalde kwalen of ziektes mogen kwijtraken, maar het komt ook voor, dat dat niet gebeurd, maar dat deze mensen inzicht mogen krijgen in het feit, waarom ze de bewuste kwaal hebben, en dus hebben mogen ontvangen als les in dit leven. In elk geval werken de steentjes louter positief, en is ons geen enkel geval bekend, dat ze een negatieve invloed hadden.

De steentjes werken derhalve dan ook niet zozeer op het fysieke vlak, maar veeleer op de overige etherische lichamen, waarin, onder andere, uiteindelijk onze emoties, en vervolgens fysieke problemen als een blauwdruk opgeslagen liggen, die in een later stadium van ontkenning, ons parten kunnen spelen op het lichamelijke terrein

 

Lennie en ik, zullen dan ook niet vertellen dat de steentjes genezend werken, maar wel dat ze helend werken. Dit op grond van ervaringen van mensen die ze gebruikt hebben, alsmede de ervaringen die we er zelf mee opgedaan hebben.

Soms mogen bepaalde,  heel vervelende ziektes opgelost worden, soms ook niet, maar is het inzicht waarom men ziek mocht worden, bepalend voor het groeiproces van die persoon.

Ook werken de steentjes op dieren. Een kennis van ons, eigenaresse van twee poezen, heeft er één moeten laten inslapen. De overgebleven poes deed altijd haar behoeften op de kattenbak, maar gebruikte vanaf dat moment de deurmat en andere plaatsen als toilet. Nadat ze een steen naast de deurmat had gelegd, het inmiddels favoriete toilet van deze over gebleven  poes gaat  ze  weer als vanouds naar de kattenbak om daar haar behoeften te doen.

 

Zo kwamen we ook in contact met een oudere dame, aan wie we steentjes gaven voor bepaalde klachten, en die ze bij zich ging dragen. Na enige tijd kreeg ze een enorme pijn in haar buik, en moest op bed gaan liggen. De steentjes deed ze uit haar broekzak, en legde ze naast haar bed. De volgende ochtend mocht ze nierstenen verliezen op het toilet.

 

Een ander verhaal is van een kind, dat niet naar bed wil en elke avond de “truckendoos” tevoorschijn haalt, en wanneer hij dan eenmaal op zijn bed ligt, steeds wakker wordt.

Nadat hij een steentje gehad heeft, gaat hij gewoon naar bed, en slaapt als een os.

 

Een meisje dat entiteiten zag, en daardoor veel problemen had, raakte van de problemen af nadat een goede vriend van ons haar een steentje had doorgegeven. De problemen binnen het gezin en op school waren opgelost.

 

Naar aanleiding van een reactie op mijn artikel betreffende de Atlantische sieraden (Spiegelbeeld sept. 2000) kwamen we in contact met een vrouw, wier kleinkind voor de nodige problemen zorgde. Ook daar waren entiteiten in het spel, en adviseerden we haar contact op te nemen met een ter zake deskundige, en een steentje neer te leggen naast de baby. Sinds de geboorte van het kind gebeurde er allerhande vervelende zaken in huis. Die inmiddels tot het verleden behoren.

 

Iemand anders stuurden we steentjes, en liet ze er door een juwelier hangertjes van maken voor haar beide kinderen. Een van de kinderen moet niets hebben van hangertjes of andere sieraden, maar ging het steentje wel dragen. Vanaf dat moment ging hij ’s avonds gewoon naar bed en slaapt sindsdien de hele nacht door. Voor die tijd deed hij aan tijdrekken, wilde niet naar bed, en werd om de haverklap wakker.

 

Een ander die enorme moeite met de stoelgang had, was verlost van het probleem nadat ze een steentje bij zich ging dragen

 

Steentjes of iets anders

 

Het zijn op zich natuurlijk mooie zaken, en zo kan ik er nog veel meer vertellen.

Maar worden deze bijzondere resultaten wel echt door de steentjes veroorzaakt, of is er iets anders in het spel. Een toevallige samenloop van omstandigheden wellicht?

Het kan natuurlijk. Mogelijk had de poes ook zonder het steentje ineens op het idee gekomen, toch maar weer de kattenbak te gebruiken.

Bedacht het kind zich dat hij beter naar zijn moeder kon luisteren en naar bed gaan.

Wellicht werd de verbeterde stoelgang veroorzaakt door een ander voedingspatroon. Of vertrokken de entiteiten om een andere reden bij het schoolgaande kind.

Opvallend is wel, dat veel mensen die een steentje krijgen, vaak opmerkelijke veranderingen ervaren. Veel meer dan statistisch gezien aan het toeval toegeschreven kan worden.

 

Wetenschappelijk bewijs voor de werking is er niet, net zo min als voor andere therapieën. Wetenschappelijk gezien werkt homeopathie ook niet, en toch kennen we allemaal de geboekte resultaten, van de middelen die tegenwoordig bij de drogist te koop zijn, en waarvoor je 30 jaar geleden in het donker, via de achterdeur naar een “kruidendokter “ ging, om maar vooral niet gezien te worden.

Tijdens het beschilderen van de steentjes worden er door de hogere leiding energieën aan toegevoegd, en lijk het al bepaald naar wie het steentje toe moet. De steentjes worden  van tevoren gemaakt, en niet pas als iemand een steentje nodig heeft.

 

Soms lijkt het er wel op of de steentjes bepaalde personen uitzoeken!

 

Wel of geen artikel?

 

De steentjes mogen niet verkocht worden, maar slechts uit Liefde gegeven worden. Door ons, maar natuurlijk ook door anderen. Er zijn een paar therapeuten die we regelmatig van steentjes voorzien, en die ze op de juiste manier doorgeven, en ook vaak op beurzen te vinden zijn, dus als het nodig is wordt het vast wel gestuurd.

 

Erg moeilijk was het om tot dit artikel te komen, immers als vele lezers een steentje willen hebben, zou Lennie een dagtaak hebben aan het vervaardigen ervan, en zouden de portokosten erg hoog oplopen. Toch is het goed om deze materie te delen, en aan de spiegelbeeld lezers en lezeressen kenbaar te maken, maar het kan en mag niet storm lopen. Immers je moet er rekening mee houden dat er ook mensen zijn die het als een hebbedingetje willen hebben, zeker gezien het feit dat er geen kosten aan verbonden zijn. Heel dubbel dus allemaal;

 

Ik had dus een probleem gecreëerd!! 

 

Er zat niets anders op dan de hulp van “boven” te vragen en er op te vertrouwen dat het allemaal wel voor elkaar zou komen. “Boven” heeft me al veel vaker geleid, met succes, en hoewel ik er ook nu weer helemaal van uitging, kon ik geen rationele oplossing voor mijn probleem bedenken.

Hoe dan ook, een foto ter illustratie maken kon ik natuurlijk alvast wel doen. Ook al zou het artikel er niet komen, vond ik het toch wel leuk een foto te hebben.

Hoewel ik het niet onmiddellijk in de gaten had, begonnen ze boven de zaak te sturen.

Vlak voor de foto gemaakt was kregen Nel en ik een verzoek van iemand uit Amerika, die “terminaal” is, om hem te helpen. Hij wist niet van de steentjes af, maar verzocht ons hulp op afstand te bieden. Natuurlijk stuurden we hem steentjes, maar die waren na 3 weken nog niet aangekomen.

Ik zou nieuwe steentjes sturen, hetgeen ca een week duurt voor ze aankomen, en verzond hem via de computer, alvast de foto. De man is wichelroede loper, en vertelde me dat hij heel veel energie bij de uitgeprinte foto mocht ervaren. De tweede serie steentjes kwam wel aan.

Mocht de eerste zending niet aankomen zodat ik de foto opstuurde? Waar zijn de steentjes gebleven die niet aankwamen? Hopelijk terecht gekomen bij iemand die ze ook goed kan gebruiken. Achteraf zie ik dat het zo heeft moeten zijn.

 

Inmiddels is de foto al diverse keren per computer naar mensen gezonden, die er allemaal de energie van ervaren. Ten tijde van het schrijven van dit artikel, werd ik gemaild door een mij totaal onbekende Canadese arts, die mijn hulp inriep voor zijn schoonvader. De steentjes moesten nog verzonden worden, en stuurde ik op voorhand de foto per computer en  ervaart deze man er ook erg veel energie bij, en vernam ik dat hij de foto als bureaublad op zijn  computer heeft gezet. Hoe hij aan mijn e-mail adres kwam, is me onduidelijk

Twee bevriende paragnosten stuurden we een afbeelding van het symbool op papier. Ze ervoeren er veel energie bij, en stelden dat door het kijken naar het symbool, de werking ervan opgenomen wordt, en zijn effect heeft op de diverse lichamen, zowel fysiek als etherisch.

In elk geval wist ik nu wat me te doen stond.

 

 

Het artikel kon geschreven worden!

 

De foto die u hierbij aantreft, almede het getekende symbool hebben  dezelfde energie als de steentjes, en zo kunnen Lennie en ik dan toch onze belevenissen, maar vooral de energie van de steentjes met u delen. Eventueel kunt u de foto en/of  de tekening kopiëren in kleur. De energie blijft gewoon hetzelfde

 

Uitdrukkelijk vermelden wij, dat de steentjes helend zijn, en niet per definitie genezend. Het kan zijn dat u de steentjes of de foto gaat gebruiken voor een lichamelijk ongemak, in de hoop dat kwijt te raken. Dat hoeft natuurlijk niet te gebeuren. In dat opzicht kunnen we u niets beloven. Vaak blijken de foto, de tekening of het steentje op een heel ander niveau te werken. Ervaar het zelf! De steentjes, het symbool, of de foto vervangen uiteraard geen medische hulp, en raden we u met klem aan, bij klachten ten allen tijde de huisarts, specialist, of welke hulpverlener dan ook, te raadplegen.

Wij wensen u veel succes met de foto en de tekening

 

Artikel eerder gepubliceerd in het blad "Spiegelbeeld" mei 2001.

 

 

 

Toevoeging d.d. 17-2-2002

Naast de steentjes en de foto, zijn er ook met de printer af te drukken kaartjes beschikbaar, die dezelfde werking hebben. klik hier om naar deze kaartjes te gaan.

 

Toevoeging dd. 26-11-2007

Van woonbioloog Theo Hooyer vernamen we dat hij de symboolkaartjes met de Lechner antenne gemeten heeft en een Boviswaarde van 13.000 gemeten heeft. De normale Boviswaarde bij een persoon is 6.500.
Dit zou de bijzondere werking van de kaartjes en steentjes kunnen verklaren!


 


Home

 

reacties: ed.vos@hetnet.nl

© Ed Vos