Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

Piramide met patronen

(Door Ed Vos)

 

 

We kennen allemaal de grote piramide te Gizeh in Egypte. Dat deze heel specifieke energieën bevat, evenals er van afgeleidde schaalmodellen, is bekend en zijn er diverse boeken en publicaties over geschreven. In dit artikel maakt u kennis met een tot nog toe onbekend model,met opmerkelijke patronen en dito eigenschappen.

 

Dat de grote piramide te Gizeh en ervan afgeleidde schaalmodellen bijzondere eigenschappen hebben is bekend. Zo blijven scheermesjes langer scherp wanneer je ze in Noord/Zuid richting onder de piramide legt op 1/3 van diens hoogte. Wijn krijgt een betere smaak wanneer opgeladen met piramide energie, en is de heilzame werking van opgeladen aluminiumfolie ook een mooie toepassing. Dergelijke modellen dienen met één van de zijkanten dan wel exact Noord/Zuid gericht te zijn. Over deze piramide echter heb ik het nu niet.

 

Symbolen.

 

Zoals reeds eerder in “Spiegelbeeld” werd gepubliceerd (febr. 2000 en jan. 2001), ontvangen mijn partner Lennie en ik reeds jarenlang symbolen, en is één van die symbolen uitgewerkt op grond van een doorgekregen bericht, uitgewerkt tot een drietal aan elkaar gekoppelde piramides, waar een heel sterke werking van uit gaat. De piramides kennen gelijkbenige driehoeken als zijkant, en wijken daarmee van de Grote Piramide af.Tussen de drie piramides wordt dan een afbeelding van het symbool gelegd dat de werking van het geheel versterkt.In plaats van het symbool kan ook bijvoorbeeld een kristal gelegd worden, waarvan de werking dan ook behoorlijk toeneemt, zoals we hebben kunnen constateren.Regelmatig wordt deze drievoudige piramide ingezet voor hulp (healing) op afstand. We leggen dan een foto, of de naam van de te behandelen persoon onder deze piramides, en met significante resultaten. De werking van deze drievoudige piramide hebben we vastgesteld door invoelen, pendelen, en met de wichelroede.

 

 

Pyravouw

 

Enige tijd geleden kreeg ik van een goede vriend van ons, Kees de Jonge, een bestand per computer opgestuurd, met de wat merkwaardige naam “Pyravouw”. Het bleek een “bouwplaat” te zijn van een piramide met een merkwaardig op een spiraal gelijkende, afbeelding op elke zijde.Na de zaak netjes uitgeprint te hebben zijn we met schaar en lijm aan de gang gegaan, en even later hadden we een toch wel wat vreemde piramide voor ons staan. Navraag bij Kees leerde ons dat deze merkwaardige structuur hem “doorgegeven” was.Tegelijkertijd kregen lennie en ik, onafhankelijk van elkaar door dat er een “antenne” op moest. En toen we er een speld in geprikt hadden, bleek de energie inderdaad te versterken.Beiden hadden we hetzelfde pendelresultaat: De pendel was met geen mogelijkheid boven de punt te houden, en leek steeds afgestoten te worden, zoals twee magneten dat kunnen wanneer je twee gelijke polen tegenover elkaar legt. Dit gebeurde behoorlijk krachtig.Zelf wilde ik met mijn hand de energie voelen, en hield hem zo’n twee meter boven de piramide, toen Lennie wat tegen me zij, en ik afgeleid was. Ik voelde echter een stevige koude “wind” onder mijn hand!Dit had ik niet verwacht! Ten eerste was ik niet afgestemd op datgene waar ik mee doende zou gaan, en had ik hooguit iets op veel geringe hoogte verwacht waar te nemen.

 

Dang

 

De Vietnamese meester Dang, die wereldwijd cursussen geeft, werkt veel met een driezijdige piramide, en een kleiner exemplaar daar weer in. Hij lijkt dus niet op het onderhavige exemplaar. Echter opvallend is wel, dat een goede vriendin ons een berichtje stuurde dat Meester Dang zijn piramide uitgebreid had met………..een antenne!Hoewel we zijn piramide verder (nog) niet onderzocht hebben, kan er verder niets over medegedeeld worden, maar is het wel “toevallig” dat er blijkbaar meerdere mensen doende zijn, met antennes op piramides.  Om die reden vermeldt ik het hier dan ook.

 

Amerika

 

Gezien onze ervaringen, leek het raadzaam ook andere wichelroedelopers eens naar het vreemde ontwerp te laten kijken. Van de vele internationale contacten die ik met wichelroedelopers heb, leken me de in Amerika wonende John en Jan Young, de juiste personen om de piramide van Kees, naar toe te sturen. Dit echtpaar heeft een lange staat van dienst op het gebied van wichelen, en gebruiken dat bijvoorbeeld ook bij het fotograferen van lichtmanifestaties.We kregen al vrij snel een reactie. Ze hadden de bouwplaat netjes in elkaar gezet, en zijn aan de slag gegaan. Hier volgen hun bevindingen:

 

Er is een duidelijke energieband waarneembaar in het centrum, die erin teruggezonden wordt. Volgens onze wichel ervaring werkt het ontwerp als volgt: De normale piramide-energie wordt in de piramide opgewekt, en uitgezonden via de zijkanten.Het ontwerp van de zijkanten van deze piramide, vangt de energie van die zijkanten op, en stuurt het langs de lijnen van het ontwerp van die zijkanten. Als het het centrum bereikt, merk dan op dat de "Tegen de klok in " draaiing in het ontwerp, veranderd in het ontwerp in een "met de klok mee" draaiing, tot het eind in het centrum.De energie wordt drie en een halve keer versterkt gedurende de tijd dat het begint te "reizen" in het zijvlak,tot het eindigt in het centrum ervan. De "met de klok mee" lijn aan het eind van het ontwerp, stuurt de energie weer terug in de piramide.

 

Dit ontwerp lijkt de energie van de piramide op te vangen, en het er weer in terug te sturen.We wichelden de piramide zonder naald (Antenne) erop, en kregen een 5 op de schaal van 1 tot 10. Met de naald erop, kreeg ik (John) een 7,5 en Jan (Zijn vrouw) een 8. Dus verhoogt de naald (antenne) wel degelijk de krachten die zich in deze piramide bevinden.deze piramide brengt ook polariteiten in balans, Hij werkt bijzonder goed als oplader/polariteit balanceerder voor edelstenen, planten etc.

 

Er was meer

 

Natuurlijk waren we heel blij met deze uitleg die onze bevindingen bevestigden. Maar er was meer. Jan en John zijn ook gedreven “lichtbolfotografen”, en zijn ze ook met de piramide aan de gang gegaan. De piramide werd op een tafeltje gezet, waarop een plank lag. En met hun digitale camera maakten ze een paar foto’s. Als lichtbron werd een externe flitser gebruik, die zich hoog boven de piramide bevond. Onder de piramide plaatsten ze een kristal, dat er maar net onder paste. Het hun toegezonden model is ca. 7 cm hoog.Eén foto is een heel gewone foto van de piramide, maar de tweede foto is opmerkelijk. De piramide lijkt grotendeels in een andere dimensie te zijn verdwenen!Jan en John kennende, zijn de foto’s niet gemanipuleerd, en geven zij dit ook aan. Daarnaast kan ik persoonlijk als beroepsfotograaf vrij eenvoudig eventuele afwijkingen herkennen. De bij dit artikel geplaatste foto’s zijn uitsneden, en heb ik de volledige, originele opnamen, waarop ook een vuilcontainer te zien is in mijn bezit.

 

 

Natuurlijk leven we in een tijd waarin veranderingen in een snel tempo optreden, maar had ik het verdwijnen van de piramide in een andere dimensie niet verwacht. De wonderen zijn de wereld nog niet uit, of komen ze er nu juist in ?

 

Ik wil Kees de Jonge graag bedanken voor het mij in vertrouwen toezenden van zijn ontwerp, en de toestemming het op te sturen naar Jan en John Young. Deze laatsten bedank ik voor hun medewerking, en de interessante foto’s die ze me stuurden.

 

Eerder gepuliceerd in "Spiegelbeeld" juli 2001  

 


Een bouwplaat van een pyramide is te downloaden / te printen door op onderstaande pijl te klikken.Home

© Ed Vos