Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

  
Maak uw keus bewust!

De lezer van deze site zal inmiddels wel weten dat ik het niet belangrijk vindt, dat u voor of tegen orgaan donatie bent.
Wel belanrijk vindt ikhet dat u uw keuze bewust maakt, en het niet aan nabestaanden overlaat zoals tot nu toe mogelijk was.
De Reclame Code Commissie heeft de overheid en de Nederlandse transpantatie stichting (NTS) diverse malen op de
vingers getikt vanwege misleidende en onjuiste informatie.
 Een overheid waarvan je mag verwachten dat deze
de burgers betrouwbaar en volledig informeert. En daar ontbreekt het aan. U vindt opdeze websitemeerdere artikelen van mijn hand dieik onderstaand aan zal geven. Bij het Automatische donor register (ADR) welke wet in 2020 van kracht wordt, is iedere burger die zich niet geregistreerd heeft automatisch donor!
Een tijdschrift mag niet zomaar uw abonnement zonder uw toestemming verlengen. Mag de overheid dit wel? Ongevraagd u registreren zelfs voor iets waar u wellicht helemaalniet achter staat?


21 oktober 2019 is de week van de orgaandonatie weer van start gegaan.

Maar waak u er voor niet in de valkuil te stappen dat u na Hersendood ook echt dood zou zijn.
Een stoffelijk overschot!

Niets is minder waar, en daarom ook geef ik u graag de link door naar het on line tijdschrift
.

WantToKnow 10 jaar

Link naar donorartikel:

https://www.wanttoknow.nl/gezondheid/orgaandonatie/orgaandonatie-ja-nee-gewoon-jezelf-eerlijk-informeren/

Mijn Artikel orgaandonatie 2014
Mijn arikel Orgaandonatie 2017

 


Home

Kontakt/Contact Ed Vos

Ed Vos