Website van Ed Vos

www.edvos.nl

 

 

ORGAANDONATIE.

Het bericht van  dr. F. Stadermann

 

 

Voor velen is het onbegrijpelijk dat onze overheid blijft volharden in het geven van volstrekt onvolledige informatie waar het het onderwerp orgaandonatie betreft.
Begrijp mij goed: Ik wil me niet uitspreken over het ja/neen van orgaandonatie, die beslissing neemt eenieder voor zichzelf.
Waar ik me wel over uitspreek is dat een dergelijke delicate beslissing genomen zou dienen te worden na een goede afweging. Een goede afweging van de vóórs en tegens, kan slechts op basis van volledige informatie, en niet op grond van éénzijdige voorlichting zoals die door de overheid thans gegeven wordt. De roep om volledige informatie wordt steeds groter, en terecht! Er zijn meerdere personen die zich ernstig zorgen maken vanwege de nalatigheid van de overheid en de Nederlandse Transplantatie Stichting, volledige informatie en openheid van zaken te geven.

Van oud advocaat dr. F. Stadermann ontving ik een notitie dit onderwerp betreffende, en een concept klachtbrief, gericht aan de reclame code commissie. In dit concept dient hij een klacht in gericht aan de Staat der Nederlanden en de Nederlandse Transplantatie Stichting.

Ik ben van mening dat eenieder er minimaal van doordrongen dient te zijn dat orgaanuitnamen niet uit overleden patienten gedaan worden, niet kúnnen worden, omdat na het overlijden diens organen niet meer bruikbaar zijn.
De argumenten in de notitie van Stadermann onderschrijf ik, en ik niet alleen. Het zijn de steeds weer terugkomende argumenten, die door de overheid verzwegen worden, danwel gebagatelliseerd. Lees graag de notitie en concept klachtbrief van Dr. F. Stadermann, en voel je vrij hem te mailen, wanneer je meent dat zijn klacht gegrond is, en de overheid aangespoort dient te worden, waarheidsgetrouwe en volledige informatie te verstrekken!

 

Voor de notitie van Dr F. Stadermann klik hier

Voor de klachtbrief aan de reclame code commissie van Dr.F. Stadermann klik hier

 

Het is niet de eerste keer dat er een klacht ingedient wordt bij de commissie, maar de overheid trekt zich er blijkbaar niets van aan.

----------------------------------

 

Eerdere artikelen die ik zelf schreef voor het blad "Spiegelbeeld" tref je hier onder aan:

Orgaandonatie 2012

Orgaandonatie 2014

---------------------------------

In mei 2013 verscheen er in het blad "Spiegelbeeld" een special: "De vergeten kant van orgaandonatie"


 


Home

© Ed Vos