www.edvos.nl

 

Mantra’s Magische woorden van kracht

 


Aum mantra (Sanskriet)

 

Door Ed Vos

 

Mantra´s; Het steeds herhalen van woorden of zinnen teneinde ons leven te verbeteren, situaties te creëren, rust te vinden, alsmede healing voor anderen te bewerkstelligen. Waar komen de mantra´s vandaan, en waar kunnen we ze voor inzetten

 

Mantra´s zijn woorden of zinnen die we steeds herhalen, al dan niet ondersteund door muziek. Bekend zijn de zogenaamde affirmaties, waarbij we in gedachten, of hardop, zinnen zeggen, om bijvoorbeeld een bepaalde ziekte te overwinnen. Deze affirmaties dienen altijd positief gesproken te worden, en de staat van het gezonde lichaam te benoemen.

Iemand met een bepaalde ziekte of aandoening zou dus het beste diverse malen de zin voor zichzelf kunnen herhalen       : “Ik ben gezond en sterk”. Dit dus positief gesteld, waarbij het eindresultaat wordt aangeduid: Het gezonde en sterke lichaam of geest. Dus vooral niet de volgende affirmatie gebruiken: “Ik wil niet meer ziek zijn” of “mijn ziekte verdwijnt spoedig”.

Door een dergelijke positieve Mantra uit te spreken, “instrueren” we als het ware, ons lichaam en onze geest, het zelfherstellende vermogen aan te wenden, door gebruikmaking van onze gedachtekracht.

Dit kan in gedachten, en werkt ook uitstekend. Hardop uitgesproken  echter bereiken de woorden ook via ons gehoor onze hersenen, en versterken daardoor de inhoud en betekenis van de  woorden doordat de energie van de spraak nu ook aangewend wordt.

 

 


Gate Gate mantra (Sanskriet)

Historie.

 

Waar komen de mantra’s vandaan, waar vinden ze hun oorsprong?

De uiteindelijke oorsprong van de mantra’s is niet bekend, maar voeren ze in elk geval terug naar de oude Vedische tradities. In onze tijd zijn ze het meest bekend geworden door de Boeddhistische en Hindoeïstische culturen waar ze veelvuldig gebruikt worden. Iedereen heeft wellicht wel eens  mantra’s gehoord zoals die gereciteerd worden door Boeddhistische monniken, zoals met name de Tibetaanse monniken, en de Dalai lama. Doorgaans op een karakteristieke monotone wijze uitgesproken in het Sanskriet. Het woord “man” betekent iets in de zin van “gedachten” terwijl “tra” staat voor “bescherming”.  Een vertaling van het woord mantra betekent dus zo veel als “bescherming van de geest door woorden”.

Mantra’s worden echter lang niet altijd enigermate monotoon uitgesproken, maar worden vaak ook ondersteund door muziek, waardoor de mantra’s dan ook op een levendige manier gezongen worden, hetgeen  een extra dimensie aan de energetische waarde ervan geeft. Vaak ook, worden de instrumenten en toonhoogten zo gekozen dat het doel van de mantra door specifieke frequenties ondersteund wordt en daardoor nog weer krachtiger werkt. Juist door het wat speelsere karakter daarvan is het niet alleen een versterking van de intentie waarmee de energie van de mantra haar werk doet, maar is het ook een prettige manier van met mantra’s bezig te zijn. Wanneer de mantra’s dan ook nog in groepsverband worden gezongen versterken de aanwezige deelnemers de energie nog weer een keer.

 

 


Om Mani Padme Hum mantra (Sanskriet)

Het westen

 

De manier waarop de mantra’s in Boeddhistische en Hindoeïstische culturen gezongen worden, vindt niet iedereen even prettig. De melodieën spreken niet iedereen aan. Vandaar dat er diverse mantra zangers en zangeressen zijn, die de mantra’s op een voor de westerse mens meer toegankelijke melodie zingen. De kracht van de mantra’s blijft echter onverkort krachtig, en ook hier worden toonhoogte, melodieën en instrumenten ook weer ingezet om de intentie van de mantra te versterken.

Vaak ook wordt er een specifieke toonhoogte gebruikt die afgestemd op de specifieke mantra gedurende de hele mantra ten gehore wordt gebracht als een soort van grondtoon. Natuurlijk zouden de mantra’s ook in de westerse talen gezongen danwel gereciteerd kunnen worden, maar wordt doorgaans de voorkeur aan het Sanskriet gegeven omdat de Sanskriet woorden ook een specifieke energie in zich dragen, en worden er veelal de namen van de Vedische goden in gebruikt, zoals de goden Shiva, Shakti, Shanti, Vishnu, Kali, Ganesha en vele anderen.

Het Sanskriet heeft als bijkomend voordeel, dat we niet gehinderd worden door de betekenis van de woorden, en dit onze gedachten niet afleidt, waardoor we ons meer kunnen concentreren op de energieën die dan ongestoord hun werking kunnen doen. Geheel volgens de oosterse tradities worden de zinnen dan 108 keer herhaald omdat 108 in deze culturen een zeer krachtig en Goddelijk getal is.

 

Waar worden Mantra’s voor ingezet?

 

Mantra’s kunnen in feite voor elk doel ingezet worden waar we een verbetering in ons leven wensen, zowel op geestelijk als lichamelijk niveau. Dat kan zijn van het slechts tot rust komen en ontspannen, tot  voor het oplossen van aandoeningen of situaties. Er gaat ook een verhaal de ronde, dat er een aantal mensen op een boot zaten die schipbreuk leed, en waar de opvarenden door het zingen van de “Gate gate” mantra op een rustige manier uiteindelijk hun aardse leven voor het eeuwige verruilden.

 

Er zijn mantra’s om de vrouwelijke en mannelijke energie te versterken, ongeacht of je man of vrouw bent. Dit om beide aspecten beter in balans te brengen.

Ook zijn er mantra’s om de band tussen man en vrouw te verstevigen binnen een relatie.

Mantra’s voor overvloed. Te veel eigenlijk om op te noemen.

 

Mantra’s kunnen uit langere zinnen bestaan, maar ook uit een enkel woord zoals de mantra “Ohm”, Aum” of “Om” waarbij dit woord staat voor het eerste geluid in het heelal. De oerknal, of de oorspronkelijke vibratie. In Christelijke tradities zo veel betekend als “In den beginne was het Woord”

 

“Om nahma Shivaya” betekent zoveel als “Uw wil geschiede” Waarbij een Alomtegenwoordigheid, ook wel God genoemd, als grote sturende factor wordt aangeduid.

 

“Om mani padme hum” :  “Ik eer de vrucht van de Lotusbloem”, ofwel: “Ik herken het Goddelijke in u.

 

“Om Shri Ram Jay Ram”: “Voor de onoverwinnelijke kracht van Liefde.

En zo zijn er nog veel meer mantra’s te vermelden. Een heel belangrijke mantra wil ik de lezer echter niet onthouden:

 


Gayatri mantra (Sanskriet)

De Gayatri Mantra

 

Deze mantra wordt beschouwd als de meest krachtige mantra op aarde:

 

 OM BHUR BHUVA SVAHA

 TAT SAVITUR VARENYAM

BHARGO DEVASYA DHIMAHI

 DHIYO YO NAH PRACHODAYAT

  

Gayatri staat voor de Moeder.

Aum: Staat voor het geluid waaruit alles is ontstaan, waar alles zijn oorsprong in vindt

Bhur Bhuva Svaha duiden op de drie werelden. De aarde, de atmosfeer, en alles wat zich achter de atmosfeer, ook wel Hemel genoemd, bevindt. Hier wordt tevens gedoeld op de kringloop van de Ziel. Door deze woorden te zingen verzoekt men het hogere uit deze kringloop bevrijd te worden.

Bhargo Devashya Dhimahi: Hier wordt de pracht, schoonheid, de Liefde en de genade bezongen die uit het Licht voortkomen.

Dhiyo yo nah prachodayat; Een gebed voor de ultieme bevrijding, het ontwaken van de Alomtegenwoordige (God) die het universum vult met Licht.

 

Deze mantra kan voor persoonlijke doeleinden aangewend worden, maar ook heel goed gebruikt worden om anderen te ondersteunen. Ook wordt deze mantra met veel succes ingezet om anderen op afstand te helen.

De Dalai Lama stelt dat je sommige mantra’s eventueel zou kunnen vergeten, maar je deze meerdere malen daags zou dienen te reciteren, in gedachten, gesproken of gezongen.

Ook in zijn optiek dus een enorm krachtige mantra.

 

Ik kan iedereen aanraden eens een mantra concert bij te wonen, ze worden met regelmaat op diverse locaties gehouden. Ook zijn er diverse CD’s in omloop, waarmee je met deze krachtige, mantra’s kennis kunt maken. Ik wens een ieder er veel plezier mee. Zing, dans, muciseer er bij. Doe gewoon datgene dat goed voor je voelt. Het effect van de magische woorden zullen er slechts door versterkt worden.

 

 

 


Om Namah Shivaya mantra (Sanskriet)

 

Eerder geplubiceerd in het blad "Spiegelbeeld" (Juni 2007)

 

 


Iemand die de bruggenbouwer genoemd mag worden tussen het oosten en het westen, en de mantra's op een werkelijk geweldige manier onder onze westerse aandacht brengt is Henry Marshall, die samen met zijn vrouw Ricky Moore, diverse concerten verzorgt, alsmede workshops. Een bezoek aan hun website, waar ook delen van mantra's te horen zijn, en die ik graag aanbeveel  is:

http://www.inpeacenet.com

 

 


 

 


Home

 

reacties: ed.vos@hetnet.nl

© Ed Vos