Website van Ed Vos

www.edvos.nl

Fonoforese 

Fonoforese, het helen met klanken van stemvorken.
(Door Ed Vos)

Fonoforese wordt ook wel toon-punctuur genoemd. Het helen met geluiden waarbij men lichaam en geest beiden stimuleert om tot een eenheid te komen. Dat klanken invloed hebben op mensen is niet nieuw. Bij sommige liedjes, of muziekstukken ervaren we blijdschap, bij andere verdriet. Beiden zijn goed. Energie is overal om ons heen; alles is energie en dus frequentie. Geluiden, maar ook kleuren en geuren hebben allemaal invloed op ons totale menszijn.

 

Hoe het begon.

Altijd geïnteresseerd geweest in geluiden, verwonderde het me hoe deze invloed op de mens hadden. Vogelgeluiden, maar ook de symfonieën van de grote musici. Hoe geluiden invloed op onze emoties hebben vooral mooi gecomponeerde muziekstukken doen dat, maar ook sommige hedendaagse liederen.
Het zal, naar schatting, zo’n 30 jaar geleden zijn dat ik geraakt werd door Tingsha’s die hun oorsprong in Tibet hebben. Twee kleine bellen (ofwel cimbalen) die met elkaar resoneren als je ze tegen elkaar tikt en die als paar zijn verbonden met een leren koordje. De twee bellen
  zijn op elkaar afgestemd qua toonhoogte. Dit is vaak goed te zien bij één van de bellen waar iets van het materiaal weggeslepen is om de juiste toonhoogte te verkrijgen.

Tingsha's

klik op de afbeelding om de klank van de Tingsha's te beluisteren

Veelal zijn deze Tingsha’s versierd met allerhande Tibetaanse afbeeldingen, zoals bijvoorbeeld het OM teken, maar vind ik zelf de meest elementaire niet versierde bellen het fraaist om te gebruiken. Het gaat immers om de essentie van het geluid dat ze produceren, zonder afgeleid te worden door afbeeldingen. Hoe eenvoudiger, des te beter de belevenis. Deze Tingsha’s werd me destijds verteld, zouden een heerlijke belevenis zijn wanneer je ze langs je lichaam op en neer bewoog, en zo de spanningen van alle dag van je zou kunnen laten afglijden. En zo werkte het ook. Een diep ontspannende geluidservaring, die duidelijk waarneembaar op meerdere niveaus werkte. Lichaam en geest kwamen tot eenheid.

Kosmische klanken

Niet alleen op Moeder Aarde zijn er klanken, energieën te vinden. Ook in de ruimte ver  buiten onze planeet zijn deze aanwezig. Klanken zijn werkelijk overal, ook in het hele universum, waar we een klein minuscuul deeltje van uitmaken vinden we klanken, frequenties en dus energieën terug. De alom bekende O(h)m-, of Aum-klank is daar een voorbeeld van. Maar laten we ons beperken tot de aardse toepassingen voor mens, dier, plant, en mogelijk veel meer levensvormen. Masaru Emoto , de Japanse onderzoeker, die het effect van woorden en muziek, zélfs op water tijdens zijn experimenten met bevriezend water heeft aangetoond in diens boek ‘De boodschap van water’. Dat dit van groot belang is voor het effect van fonoforese, mag duidelijk zijn, immers bestaat ons lichaam voor ca. 70% uit water! Water blijkt energie en informatie op te kunnen slaan. Zo ook de energie van klanken.
Er zijn vele frequenties en dus ook klanken die therapeutisch ingezet worden, veelal door elektrische apparaten. Wat dan weer jammer is omdat deze een elektriciteit een ‘vervuilende’ werking heeft op de zuiverheid van de gegenereerde frequenties en klanken. Met batterijen valt het nog wel mee, maar bij wisselstroom met een eigen frequentie van 50 Hertz hetgeen dan weer verstorend kan werken.

Wat is Fonoforese

Bij fonoforese wordt gebruik gemaakt van de zuivere tonen van stemvorken, die voor dat doel speciaal vervaardigd worden.
Daartoe heb ik me een set aangeschaft die de tonen van planeten laten horen, die corresponderen met de diverse Chakra’s.

                       Deze stemvorken kunnen als toon-punctuur instrumenten worden ingezet. Natuurlijk zijn de ‘subtiele’ klanken goed met de oren waarneembaar, maar is het de bedoeling dat je ze op het lichaam plaatst. Mijn eerste beleving was de sensatie van het voelen trillen van de energie in mijn vingertoppen, die veel langer aanhield dan wat mijn oren konden waarnemen. De effecten van het geluid van de stemvorken wordt het beste hoorbaar op harder materiaal en gebruikte daartoe het kistje waarin ze geleverd werden. Denk aan een piano of vleugel, waarbij het hout als klankoverbrenger van de snaren werkt. Op harder materiaal van ons lichaam (botten) zijn de tonen ook beter hoorbaar, met name boven op de schedel die dan als klankkast dient. De trillingen worden door de botten dan weer aan het water in het lichaam doorgegeven, en erdoor getransporteerd. Op ‘You tube’ zijn talloze filmpjes te zien waarin water onder invloed van klanken, de meest mooie harmonische vormen aanneemt.
Dat water, hoofdbestanddeel van bloed super snel door het lichaam gaat, blijkt uit in ziekenhuizen gemaakte MRI- of CTscans, waarbij men seconden tevoren contrast vloeistof geïnjecteerd krijgt, dat dan in het hele lichaam verspreidt is wanneer de scan dan luttele (fracties van) seconden plaatsvindt.
 

Voor toon-punctuur kun je het beste de wat hardere plekken (botten) op het lichaam gebruiken om er de stemvork op te plaatsen, maar is het luisteren naar de klanken ook heel heilzaam en ontspannend, zowel voor lichaam als geest.
Bij het plaatsen op het lichaam kun je natuurlijk bepaalde klachten gericht behandelen, maar hebben de stemvorken een harmoniserende en helende werking op het hele organisme, zowel lichamelijk als geestelijk. Hetgeen ik bij de Tingsha’s reeds mocht ervaren.
Natuurlijk kun je ook de verschillende frequenties via een toongenerator via internet beluisteren, met de eventuele vervuilingen die door het elektriciteitsnet veroorzaakt worden, maar hecht ik er persoonlijk aan, het echte ‘levende geluid’ te horen en toe te passen rechtstreeks van de bron (stemvork) naar het oor, of op het lichaam te voelen.
Door mij gebruikte stemvorken
 

de door mij gebruikte stemvorken zijn de volgende:   
(Klik op de frequentie getallen om de klanken van elke stemvork te beluisteren)Kruin chakra, Aarde/Zodiac jaar,
                      172.06 Hz
Voorhoofd chakra, Venus
                                  221.23 Hz
Keel chakra, Mercurius
                                      141.27 Hz
Hart chakra, Aarde, Jaartoon, OM
                   136.10 Hz
Zonnevlecht, Zon
                                                 126.22 Hz
Buik chakra, Maan, synodisch
                          210.42 Hz
Wortel chakra, Aarde, Dagtoon
                         194.18 Hz

Solfeggio

Een ‘buitenbeentje’. Niet echt een buitenbeentje, maar niet gerelateerd aan een planeet of Chakra. Met zijn frequentie van 528 Hz, de Mi klank voorstellend, behoort deze tot de oude antieke toonlader die destijds uit 6 tonen bestond, waaraan er later 3 zijn toegevoegd. In oude Gregoriaanse en Katholieke gezangen werd deze toonladder gebruikt.
Van deze frequentie wordt aangenomen dat deze ons immuunsysteem bevordert, en het ons bewustwording proces in een stroomversnelling brengt,de intuïtie vergroot, en ons in onze kracht plaatst, door onze vrije en Goddelijke wil te stimuleren.
Daarnaast is me ter ore gekomen, dat genetische biochemici deze frequentie wel inzetten om DNA te repareren.

Ten slotte

Ik ben door klanken en hun heilzame werking altijd gefascineerd geweest. Aanvankelijk, naast klassieke muziekstukken, decennia geleden door de Tingsha’s, koperen en kristallen klankschalen enzovoorts. De stemvorken kwamen onlangs op mijn pad, en raakte onder de indruk van hun zuivere klanken en helende werking.

Een fonoforese therapeut ben ik niet, maar vond het de moeite waard me erin te verdiepen.
  Ik pas de toon-punctuur wel op mijn eigen lichaam toe. Doorgaans gericht op organen die verbonden zijn aan de diverse chakra’s.
   Voor algemeen gebruik, goed voor het hele lichaam (en geest) zijn het gebruik van de mystieke solfeggio (528 Hz)  en die voor het hartchakra (136.10 Hz).  Het middelste chakra dat tevens de meest centrale , en van grote invloed op de overige chakra’s.
   Voor meer informatie en therapeuten verwijs ik graag naar onderstaande websites.
Bronnen:

Boeken:

- Masuru Emoto, ‘De boodschap van water’ ISBN 9789020283952
- Ronne van den Hurk, ‘Fonoforese, de basis’.

internet:

- https://www.fonoforese.nl/
- https://www.magna-mater.nl/
- https://yogareiki.nl/solfeggio/
- https://www.klanktherapeut.nl/sound-healing/ancient-solfeggio-frequencies/------------------

Eeder verschenen in het blad "Spiegelbeeld" juni 2021


Home

Kontakt/Contact Ed Vos

© Ed Vos