www.edvos.nl

 

 

U wilt een exemplaar van dit boek bestellen via de auteur Ed Vos

 

U kunt dit doen door 19,90 + 2,30 = 22,20 (Boek en verzendkosten) over te maken op bankrekening:

"84 35 24 146"  t.n.v. E.H.J. Vos woonplaats Mijdrecht.
Vermeldt als omschrijving dan graag "Orb boek"

Stuur me vervolgens een mail door HIER te klikken.

Vermeldt in de mail dan uw Naam, adres en woonplaats en of u het boek al dan niet gesigneerd wilt ontvangen.

Mocht de naam van uw bankrekening een andere zijn dan de naam waar het boek naar verzonden dient te worden, vermeldt dat dan ook graag duidelijk in de mail.

Voor bestellingen die verzonden dienen te worden buiten Nederland, maar binnen Europa bedragen de kosten 19,90 + 6,32 = 26,22
Voor bestellingen die verzonden dienen te worden buiten Nederland, en buiten Europa bedragen de kosten 19,90 + 10,45 =
30,35
Zendingen naar het buitenland worden als "priority" verzonden.

Voor betalingen vanuit het buitenland:

IBAN/SEPA Nummer: "NL03ABNA0843524146"
BIC Nummer: "ABNANL2A"
Banknaam: "ABN-AMRO

Zodra de betaling ontvangen is, wordt het boek u per omgaand toegezonden.

 

Vriendelijke groet,

 

Ed Vos

 

 


Home

Ed Vos