Website van Ed Vos

www.edvos.nl

Van harte uitgenodigd aan het

„Earth Peace Project“ (EPP)

 

U voelt het allemaal: de mensheid is in opstand, de planeet lijdt en het lijkt erop dat het op alle vlakken steeds erger wordt: Volkerenmoord en verdrijving, oorlog, honger en ellende, miljoenen mensen zijn op de vlucht, en worden met de dood bedreigd.

De natuurlijke bronnen van de planeet worden helaas te vaak uitgebuit door minder zorgvuldigen, oerwouden worden gekapt en gebrandschat, onnodig geëxploiteerd, reusachtige land oppervlakken verdorren. Gif wordt ongefilterd in het milieu uitgestort, de rivieren, zeeën en oceanen vervuilen en veranderen hun natuurlijk tegenwicht.

Er wordt door verstandige mensen veel gesproken, maar weinig gedaan. Er wordt door wereldwijde concerns weinig over gesproken, en wordt door hun alles overheersende macht, het maximum aan eigen gewin bereikt. Het militaire-industriële complex reageert ongeremd, het vuur onder de Apocalyps van een atoomoorlog wordt weer aangewakkerd.

De ontwikkeling van de mensheid heeft een catastrofaal dieptepunt bereikt, de geestelijke manipulatie door de toenemende digitalisering daarentegen heeft een enorme vlucht genomen. Het steeds meer intensiveren en steeds meer nastreven van het verschaffen van een kunstmatige intelligentie stellen de toekomst van de mensheid in belangrijke mate in de waagschaal.

Dit zijn geen er “met de haren bij gesleepte” scenario’s, het is de verschrikkelijke waarheid.

De enige mogelijkheid deze te benaderen en een verbetering te bewerkstelligen is de spirituele vereniging van positief ingestelde mensen. Dit is de centrale gedachte van de EPP: we moeten iets doen, we moeten de verantwoording die we voor onze planeet hebben opgedragen gekregen, op een waardige manier invullen. We zijn nu opgedragen dit te bewerkstelligen.

We hebben in het verleden door groot aangelegde wereldwijd georganiseerde meditatie-evenementen aangetoond en door het „Global Consciousness Project (GCP)“ van de Princton-universiteit aangetoond en bevestigd, dat we het globale bewustzijn kunnen beďnvloeden. Het weten van de wisselwerking van spirituele energieën met plaatsen en bouwwerken is oeroud en in de geschiedenis van de mensheid een belangrijke pijler m.b.t. machtsuitoefening. Dit weten wordt dan ook door ons benut en is ons behulpzaam tegen de gevreesde invloeden van de andere kant.

Ieder van ons kan deze krachten activeren en gebruiken, ieder van ons is sterk. Gemeenschappelijk en op het doel gefocust zelfs nog veel sterker.

Zorg dat je op 21-12-2017 tussen 17 en 18 uur meedoet (Middel Europese Tijd) in een machtige wereldomspannende meditatie, met het doel, onze geschonden planeet heling te geven en het wereldwijde menselijke bewustzijn positief te beďnvloeden

De winterzonnewende markeert het tijdstip van het terugkeren van het Licht.
Laten we deze dag benutten, door meditatief wit Licht aan de plaatsen en mensen die zich daar in donkere gebieden bevinden te sturen.
Begeef je tegen 17 uur naar je lievelingsplek, binnen of buiten, plaats een wit kaarsje op een foto van onze aarde, steek het aan en kom tot rust.

Activeer het visioen van een beschermlaag uit wit Licht om onze planeet en ga naar de plaats die je aandacht, heling en positieve energie nodig heeft. Blijf minstens 35 minuten in meditatie, hoe langer en intensiever je ongestoord in meditatie blijft, des te beter zal het resultaat zijn.

Visualiseer daarbij constant dat vele mensen gelijker tijd hetzelfde doen, voel de energie en verbindt je met hen tot een wonderbaarlijke planetaire gemeenschap, tot een kosmische energie, waarvan de echo tot ver in het Universum merkbaar zal zijn.

En als je dan uit de meditatie terugkomt, zult je vreugde warmte ervaren, want uw inspanningen hadden resultaat en hebben veranderingen bewerkstelligd

Herinner het oude lied: „Je gedachten zijn vrij!“  Zorg er met je deelname aan het vredesproject voor de aarde, het „Earth Peace Project“, daarvoor, dat dat ook zo blijft.

Veel dank!

Bezoek de internet- en Facebooksite van de FGK voor meer informatie over het EPP

Voor informatie over de eerstvolgende EPP meditatie KLIK HIER   (In de Duitse taal)

 

www.fgk.org

http://www.edvos.nl/EPP-Project/EPP%20project.htm

www.kochkyborg.de

Facebook: 

www.facebook.com/groups/fgk.2007/


Update 11-11-2017

We (FGK) ontvangen van diverse privé personen en groepen berichten, die aangeven deel te nemen, en de uitnodiging tot deelname doorsturen.
Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee, dat dit geweldig mooie project zo massaal en wereldwijd verspreidt wordt.
Zo untvingen we van het Oostenrijkse gratis internet tijdschrift "Mystikum Magazin" het bericht dat Karl Lesina in de 100e uitgave van het blad 3 pagina's aan ons EPP project heeft besteed. Vanaf Pagina 31 tref je de EPP informatie aan.

 

 

 

Update 16-01-2018. De volgende wereldwijde meditaties staan geplanned. Start 20.00-21.00 uur

01. FebruariMaria lichtmis / Imbolc / Brigid
21. Maart: Dag en nacht evening / Pasenmaan
01. Mei: Walpurgisnacht / Beltaine
21. Juni Midzomer dag en nacht eveningevening/ Brachmond
01. August
us:. Dankfeest voor het gewas / Lugnasad
21. September: Dag en nacht evening / Herfstmaan / 2. Oogstdankfeest
01. November: Allerzielen / Samhain
21. De
cember: Winterzonnewende / Jul feest.

  

An initiative of www.fgk.org
 


Home

© Ed Vos