Website van Ed Vos

www.edvos.nl

Van harte uitgenodigd aan het

„Earth Peace Project“ (EPP)

 

U voelt het allemaal: de mensheid is in opstand, de planeet lijdt en het lijkt erop dat het op alle vlakken steeds erger wordt: Volkerenmoord en verdrijving, oorlog, honger en ellende, miljoenen mensen zijn op de vlucht, en worden met de dood bedreigd.

De natuurlijke bronnen van de planeet worden helaas te vaak uitgebuit door minder zorgvuldigen, oerwouden worden gekapt en gebrandschat, onnodig geëxploiteerd, reusachtige land oppervlakken verdorren. Gif wordt ongefilterd in het milieu uitgestort, de rivieren, zeeën en oceanen vervuilen en veranderen hun natuurlijk tegenwicht.

Er wordt door verstandige mensen veel gesproken, maar weinig gedaan. Er wordt door wereldwijde concerns weinig over gesproken, en wordt door hun alles overheersende macht, het maximum aan eigen gewin bereikt. Het militaire-industriële complex reageert ongeremd, het vuur onder de Apocalyps van een atoomoorlog wordt weer aangewakkerd.

De ontwikkeling van de mensheid heeft een catastrofaal dieptepunt bereikt, de geestelijke manipulatie door de toenemende digitalisering daarentegen heeft een enorme vlucht genomen. Het steeds meer intensiveren en steeds meer nastreven van het verschaffen van een kunstmatige intelligentie stellen de toekomst van de mensheid in belangrijke mate in de waagschaal.

Dit zijn geen er “met de haren bij gesleepte” scenario’s, het is de verschrikkelijke waarheid.

De enige mogelijkheid deze te benaderen en een verbetering te bewerkstelligen is de spirituele vereniging van positief ingestelde mensen. Dit is de centrale gedachte van de EPP: we moeten iets doen, we moeten de verantwoording die we voor onze planeet hebben opgedragen gekregen, op een waardige manier invullen. We zijn nu opgedragen dit te bewerkstelligen.

We hebben in het verleden door groot aangelegde wereldwijd georganiseerde meditatie-evenementen aangetoond en door het „Global Consciousness Project (GCP)“ van de Princton-universiteit aangetoond en bevestigd, dat we het globale bewustzijn kunnen beïnvloeden. Het weten van de wisselwerking van spirituele energieën met plaatsen en bouwwerken is oeroud en in de geschiedenis van de mensheid een belangrijke pijler m.b.t. machtsuitoefening. Dit weten wordt dan ook door ons benut en is ons behulpzaam tegen de gevreesde invloeden van de andere kant.

Ieder van ons kan deze krachten activeren en gebruiken, ieder van ons is sterk. Gemeenschappelijk en op het doel gefocust zelfs nog veel sterker.

Zorg dat je op 21-12-2017 tussen 17 en 18 uur meedoet (Middel Europese Tijd) in een machtige wereldomspannende meditatie, met het doel, onze geschonden planeet heling te geven en het wereldwijde menselijke bewustzijn positief te beïnvloeden

De winterzonnewende markeert het tijdstip van het terugkeren van het Licht.
Laten we deze dag benutten, door meditatief wit Licht aan de plaatsen en mensen die zich daar in donkere gebieden bevinden te sturen.
Begeef je tegen 17 uur naar je lievelingsplek, binnen of buiten, plaats een wit kaarsje op een foto van onze aarde, steek het aan en kom tot rust.

Activeer het visioen van een beschermlaag uit wit Licht om onze planeet en ga naar de plaats die je aandacht, heling en positieve energie nodig heeft. Blijf minstens 35 minuten in meditatie, hoe langer en intensiever je ongestoord in meditatie blijft, des te beter zal het resultaat zijn.

Visualiseer daarbij constant dat vele mensen gelijker tijd hetzelfde doen, voel de energie en verbindt je met hen tot een wonderbaarlijke planetaire gemeenschap, tot een kosmische energie, waarvan de echo tot ver in het Universum merkbaar zal zijn.

En als je dan uit de meditatie terugkomt, zult je vreugde warmte ervaren, want uw inspanningen hadden resultaat en hebben veranderingen bewerkstelligd

Herinner het oude lied: „Je gedachten zijn vrij!“  Zorg er met je deelname aan het vredesproject voor de aarde, het „Earth Peace Project“, daarvoor, dat dat ook zo blijft.

Veel dank!

Bezoek de internet- en Facebooksite van de FGK voor meer informatie over het EPP

Voor informatie over de eerstvolgende EPP meditatie KLIK HIER   (In de Duitse taal)

 

www.fgk.org

http://www.edvos.nl/EPP-Project/EPP%20project.htm

www.kochkyborg.de

Facebook: 

www.facebook.com/groups/fgk.2007/


Update 11-11-2017

We (FGK) ontvangen van diverse privé personen en groepen berichten, die aangeven deel te nemen, en de uitnodiging tot deelname doorsturen.
Daar zijn we vanzelfsprekend heel blij mee, dat dit geweldig mooie project zo massaal en wereldwijd verspreidt wordt.
Zo untvingen we van het Oostenrijkse gratis internet tijdschrift "Mystikum Magazin" het bericht dat Karl Lesina in de 100e uitgave van het blad 3 pagina's aan ons EPP project heeft besteed. Vanaf Pagina 31 tref je de EPP informatie aan.


 

 

UPDATE 11-06-2018

De vijfde meditatie van het "Earth Peace Project"
vindt plaats op 21 juni 2018, tijdens de zomerzonnewende van 20:00 tot 21:00 uur.

 

Tijdens het FGK congres van april 2018 in Zierenberg werd deze meditatie aangekondigd.

Constructie van een 6 hoek met daarin een afbeelding van een pictogram dat meerdere kosmische verbindingen maakt
Samen met de dag van de zomerzonnewende moeten er veel zeshoeken met pictogram (zie tekening hieronder) worden gemaakt of geconstrueerd. Het pictogram bevindt zich in het midden van de zeshoek.

 

KK Meditation Harmonie 3a
Symbole/KKMeditation © Horst Grünfelder 12-5-2018/FGK


Iedereen die betrokken is bij EPP-meditatie kan het in de tuin maken op een stuk gras of op een zanderig gebied, idealiter op het strand of misschien zelfs in een graangebied, maar dan alleen met toestemming van de landeigenaar. Het eigendom moet in principe worden gerespecteerd.

Het materiaal dat gebruikt wordt voor het construeren van de zeshoek is niet belangrijk, het maken met de grasmaaier of stenen (zie foto) of op welke manier dan ook , de verbeelding kent geen grenzen.
Het grootte van de zeshoek is ook niet van belang.
Hoe begin ik met het voorbereiden vande  EPP-meditatie op 21 juni? We maken simpelweg de zeshoek dagen eerder. Hoe je het het gemakkelijkst kunt maken, kun je zien op de geanimeerde afbeelding (Zie onderstaand). 

Hexagon

 

Verwijder wel de hulp contructie cirkels, deze behoren niet tot de zeshoek, kunnen  zelfs storen. De zeshoek met pictogram gelieve niet op een "krachtplaats" aanleggen, want gaat het hier om verschillende elementen
Nu komt het makkelijke gedeelte, want in het midden van de zeshoek staat een pictogram om in te voegen. We hebben het als een Link toegevoegd, omdat het een voltooide constructie is. Nogmaals, hij is volkomen gratis, of het pictogram alleen op papier afdrukken (A4) en ingevoegd in de zeshoek, of vanwege de langere levensduur op een steen namaken. Dit laatste moet echter precies worden gedaan, anders zal het effect niet werken. Hoe het pictogram in het midden wordt geplaatst, is niet belangrijk. Vorm nu de zeshoek!
Wat doet de zeshoek met het pictogram? Bijvoorbeeld, straalt het ver rond bij mensen en dieren en brengt het hen harmonie? Dat is zeker iets heel waardevols wat  we onze Moeder Aarde  en alle bewoners kunnen geven.

Voorbereiding op meditatie - We hebben veel werk te doen om op tijd te beginnen. Een kaars en een foto van de aarde moeten in het midden van de meditatiegroep worden geplaatst.

Kaars wijding (ongeveer 5 minuten)
Bescherming tegen aanvallen met zwarte magie - Geen kaars in huis mag ongecontroleerd branden. Door de handeling van de wijding, die iedereen zelf kan doen, ontwikkelt een kaars zoveel positieve uitstraling dat de atmosfeer in de ruimte energetisch wordt versterkt.

De chakra's openen vóór meditatie
Om de meditatie te intensiveren, moet je eerst de chakra's openen en je handen op de corresponderende chakra leggen. In de groep, bijvoorbeeld, kan men auditie doen en de anderen herhalen het in stilte. Je begint met de basischakra en zegt: "Mijn basischakrarood is nu 100% open!" Hetzelfde wordt herhaald met de andere zes chakra's. Dit moet worden opgevat als een suggestie om het ritueel zo kort mogelijk te houden en het nog steeds voor iedereen begrijpelijk te maken.

Begin van de meditatie vanaf 20.00 uur.

 

Sechseck
Zeshoek met pictogram in het midden - Copyright Frank Peters / FGK

Deze meditatie zal wereldwijd gehouden worden.  Op alle continenten. Zelf zal ik (Ed Vos) aanwezig zijn bij mijn Duitse FGK vrienden Anke en Frank Peters,  Die deze zeshoek in hun tuin reeds aangelegd hebben. Daarbij ook velen die aan eerdere meditaties in Noord Duitsland deel namen.Met Dank aan Achim Koch, die met het voorstel tot deze meditatie de FGK benaderde, en Horst Grünfelder die het pictogram met zijn radiëtistische vaardigheden voor ons ontworpen heeft.

 

 

De volgende wereldwijde meditaties staan geplanned. Start 20.00-21.00 uur

01. Augustus:. Dankfeest voor het gewas / Lugnasad
21. September: Dag en nacht evening / Herfstmaan / 2. Oogstdankfeest
01. November: Allerzielen / Samhain
21. De
cember: Winterzonnewende / Jul feest.

 

Update 29-07-2018

 

Een recensie door H. Grünfelder ter gelegenheid van de vijfde "Earth Peace Project" -meditatie over de zomerzonnewende op 21 juni 2018.

Ik was ook betrokken na de meditatie in februari. Het ging erom of ze onze medemensen nog steeds bereiken en, zo ja, hoe werken ze? Het was ook belangrijk hoe ver hun invloed reikt.

Ik wilde het niet alleen doen, dus Frank en vrienden hebben mijn analyse afgehandeld en bijna altijd kunnen bevestigen. Controle is belangrijk. Ik heb al gemeld dat er in februari iets is ontstaan ​​dat onze goedbedoelde maar eenvoudige meditaties volledig beheerste. Het omvatte krachten die veel meer bereikten op het gebied van technologie en inhoud dan in onze meditatietekst. Deze krachten komen uit verre kosmische hiërarchieën. Ze hebben de meditaties als een voertuig genomen en werken strategisch aan onze doelen ver buiten onze mogelijkheden. Het woord hiërarchieën kan worden vervangen door dimensies, maar ook, door sommigen de voorkeur, met de naam van engelen of een soort van goddelijke hulp. Iedereen heeft zijn eigen wereld. Ik weet niet wat goed is. Met "Hiërarchieën" kan ik (in verwijzing naar B. Heim) in elk geval beter en veel in een gestructureerde volgorde onderscheiden.

Groeps meditatie bij zeshoek
© F. Peters, 21.6.18

 Wat is zo exclusief en wat is nieuw?

• Het is de keuze en de techniek waarmee effectieve velden worden gebruikt: onze meditatietekst bevat alleen vage bedoelingen in vergelijking met deze actiegebieden. Dit gebeurt met de actieve velden: op de dag na de meditatie wordt elke middag een nieuwe straling gecreëerd op een strak informatienetwerk en het verspreidt zich overal in de middag. Op deze manier wordt elk mens gevangen genomen en mag deze straling één dag voelen. Hij kan haar ook niet vermijden, ze is overal. Wat voor soort straling wordt daar geproduceerd, de morfogenetische en andere hogere niveaus nemen eraan deel. We konden dat niet doen en zeker niet in zo'n bandbreedte. Daarna worden ze opgeslagen in ieder mens en dat zouden we ook niet kunnen doen.

• Ongeveer 3 weken na elke meditatie zijn tot 20 van dergelijke actieve velden bij mensen opgeslagen. Dan maximaal 5, volgens het persoonlijkheidsprofiel van elke geselecteerde persoon en stevig verbonden met zijn lichaam. Dit zijn dan nieuwe vibraties voor hem, hij zal ze voelen en kan of zal ze gebruiken in de zin van het goede en het geheel. Echt een subtiel subtiel systeem, het komt van achter het Morpho-veld uit de informatieruimten. We kunnen alleen maar verbaasd zijn.

• Er waren ook speciale maatregelen: oligarchen en rijken kregen in mei een extra selectie voor een paar dagen. Ze moeten grieven herkennen en ernaar handelen in hun invloedssfeer. Wie herkende een potentieel in de rijken van de rijken en nam het op in het programma?

• Of, op 21.6. een tweede spoor kwam langs. Parallel aan mensen werden dieren op dezelfde manier behandeld, maar met andere effectieve velden. Ik begrijp de bedoeling nog steeds niet. Het analyseren van dit is een hoop werk en zal voorlopig worden uitgesteld.

• De reikwijdten  zijn enorm toegenomen. Duitsland en kern-Europa werden snel door dit mechanisme gedekt. Ondertussen is de invloedssfeer zelfs groter. Het strekt zich uit tot de Noordkaap, inclusief Groenland, naar Gorki achter Moskou, naar Kayseri achter Ankara en naar het nabije Noord-Afrika. Is het idee van ons gekomen of zijn we gewoon gemotiveerd geraakt om technisch te helpen? Het resultaat telt. Het was leuk om van veraf actuele foto's te verzamelen en te testen. Frank heeft veel geholpen.

• Precies op tijd voor meditatie in juni waren we aan het Lago Maggiore en in Milaan. Tijdens de lunch, dat is het moment waarop een nieuw actieterrein wordt gespeeld, heb ik het gezocht en gedocumenteerd in La Scala en de kathedraal in Milaan. We hadden naar Moskou kunnen gaan voor het WK, het zou er ook zijn geweest. In de tussentijd hebben we een oneindig aantal mensen gecontroleerd en ze hebben allemaal hun eigen persoonlijkheidspakket ontvangen van hun eerdere meditaties.

• En hoe zit het met het pictogram dat je in zeshoeken hebt neergelegd? Eerst naar het pictogram zelf, zeker geen algemeen symbool. Sommigen vonden het visueel niet leuk. Juist, mooi, helaas, is niet ontstaan. Het werd verondersteld slechts enkele speciale ray-pakketten te produceren en deze zoveel mogelijk te distribueren, meer was niet vereist. Als u het gewoon neerlegt, kunt u het maximaal 30 kilometer testen. Zelfs de helft is al indrukwekkend.

 

Symbool op vlakke steen getekend.
 © F. Peters, 21.6.18

• Waarom een ​​zeshoek construeren? Zeshoeken, maar ook achthoeken, leiden naar de hoeken (tot 100 m ver) speciale stralen, die het morfogenetische veld in staat stellen positief te werken, te veranderen en nieuwe invloeden over te brengen. Als deze hexagonstralen dan over het land worden gedragen door de golflengten van het symbool, wordt een mooi breed effect gecreëerd.

• Is dat gelukt? Ja, op het Lago Maggiore heb ik het op verschillende dagen gecontroleerd. De Benker strip (elke 10 m) gebouwd rond een ongeveer 6 meter brede golflengteband van je pictogram in de zeshoek. Zo, een bijna landelijke impact en te overwegen onthulde ze waren van goed 1.000 kilometer Hude. In Nussloch hadden we niets geïnterpreteerd. - Ik heb geen tijd om dat te evalueren.

Dat is mijn snelle overzicht. Op 20 oktober op de FGK CONGRESS Zierenberg zal ik proberen om het beter dan op films te maken. Ik zal ook vertellen hoe onze buitenwereld de volgende meditaties in een nieuw concept kleedt. Vanuit mijn oogpunt was hun gebruik en techniek ongelooflijk hoog. Toch lijken ze het te willen veranderen, misschien zelfs te verbeteren.

En dus kan ik je alleen maar mediteerders aanmoedigen, ga alsjeblieft door en blijf betrokken. Met je meditaties heb je een zeer zeldzame kans om te werken naar de kosmische hiërarchieën, of de engelen of het goede in zichzelf.

© H. Grünfelder, Nußloch de 20.7.18

:: Informatie over Dipl.-Ing. Horst Grünfelder - fgk.org

We willen graag iedereen bedanken die heeft deelgenomen aan deze belangrijke meditatie voor Moeder Aarde en zal deelnemen aan toekomstige meditaties. Het werk van Horst Grünfelder geeft ons een nieuw perspectief op de effecten van meditatie. Tot het laatst, 21.6. Rond 870 mensen hadden zich verzameld in verschillende groepen. We konden de impact van onze acties tot ver buiten het Europese continent niet verwachten.

Frank Peters, FGK

In 2018 zullen er nog vier meditatie-evenementen plaatsvinden in de periode tussen 20:00 - 21:00 uur

(6) 02.08.2018 - 1 dag na Lugnasad / 1e oogstfeest

(7) 26.09.2018 - 5 dagen na de equinox / herfstmaan

(8) 01.11.2018 - Samhain / Ahnenfest / Allerzielen

(9) 21.12.2018 - Midwinter / Jul
 Ga voor meer informatie en nieuws naar de volgende websites:

www.fgk.org

http://www.edvos.nl/Agenda/EPP/EPP-NL.htm

www.kochkyborg.de

Facebook:

www.facebook.com/groups/fgk.2007/

 

 

 
An initiative of www.fgk.org
 


Home

© Ed Vos